Дейност на АБТ – ARCHANGEL

АГЕНЦИЯ “БОРБА С ТЕРОРИЗМА”

Дейност на АБТ

Дейността на АБТ е по няколко направления, изцяло насочени към активно противодействие на тероризма чрез създаване и прилагане на адекватни мерки по превенция и пресичане на терористични въздействия.

По причини от служебен и конфиденциален характер, подробна информация за дейността на АБТ не може да бъде публично оповестявана.

Галерия