Видове охранителна дейност по ЗЧОД, извършвани от АСА – ARCHANGEL

Агенция за сигурност – “Архангел” (АСА)

Видове охранителна дейност по ЗЧОД, извършвани от АСА

Агенция за сигурност „Архангел“ осъществява дейност по следните видове частна охранителна дейност:

  1. Лична охрана на физически лица- чл.5, ал.1, т.1. от Закона за частната охранителна дейност /ЗЧОД/;
  2. Охрана на имуществото на физически или юридически лица- чл.5, ал.1, т.2 от Закона за частната охранителна дейност /ЗЧОД/;
  3. Охрана на мероприятия- чл.5 , ал.1, т.7 от ЗЧОД.

Галерия