Ръководство – ARCHANGEL

Агенция за сигурност – “Архангел” (АСА)

Ръководство

Управлението на АС „Архангел“ ЕООД е изградено на база изискванията на закона за частната охранителна дейност и базирано на принципа на военизирана структура, действаща в сектор „сигурност“. При изграждане на йерархичната структура на дружеството са приложени най- добрите традиции на строителството на въоръжените сили на България от периода на силната и боеготова Българска Армия. Принципите на ръководство на АСА са прости и прозрачни, изградени на хоризонтален и вертикален принцип на комуникация в личния състав.

Галерия