АГЕНЦИЯ ЗА СИГУРНОСТ “АРХАНГЕЛ”- СИЛОВАТА СТРУКТУРА НА SGA – ARCHANGEL

February 12, 2022

АГЕНЦИЯ ЗА СИГУРНОСТ “АРХАНГЕЛ”- СИЛОВАТА СТРУКТУРА НА SGA

АС “Архангел” ЕООД /АСА/е частно охранително дружество, лицензирано за извършване на охранителна дейност по изискванията на Закона за частната охранителна дейност.

в множество случаи АСА работи съвместно с подразделения на АПТА, с цел обезпечаване пълна защитеност на системи под охрана/ под антитерористична протекция.