Дейност “на терен” – ARCHANGEL

Алианс за противодействие на тероризма – “Архангел” (АПТА)

Дейност "на терен"

Дейността „на терен“ на АПТА е по няколко основни направления:

  • Провеждане на начален и периодичен мониторинг на обекти под антитерористична протекция;
  • Провеждане на контролни мероприятия над обекти под антитерористична протекция;
  • Оперативно- тактически действия от тактически екипи на АПТА при обезпечаване на антитерористичната сигурност на обекти, мероприятия, над ВИП и ВПЛ или при транспортиране и/или съхраняване на опасни товари.

Оперативно- тактическата дейност „на терен“ от нашите екипи обикновено е в състава на Група за сигурност „Архангел“, съвместно с охранителния състав на Агенция за сигурност „Архангел“.

 

Галерия