Контакт с оперативен дежурен – ARCHANGEL

Алианс за противодействие на тероризма – “Архангел” (АПТА)

Контакт с оперативен дежурен

Електронни пощи:

antiterror@archangel.bg – Частно охранително дружество АС “Архангел” ЕООД

 

Офиси:

  1. Главен офис: Каварна, ул. „Добротица“ 32
  2. Офис 2: Варна 9000, ул. „Здравко Чакъров“ 5;
  3. Център за изследвания и обучение в сигурността /ЦИОС АПТА/: Варна, ул. „Здравко Чакъров“ 5.

Галерия