РЕГИСТЪР АПТА – ARCHANGEL

Алианс за противодействие на тероризма – “Архангел” (АПТА)

РЕГИСТЪР ЧЛЕНОВЕ И СЪТРУДНИЦИ НА АПТА

Карта 01-001- Г.А./1965

Карта 01-002- Глн.А/1965

Карта 01-003- Я.А./1971

Карта 0003- Сл.Яз./1960

Карта 02-001- Рс.Дл./1973

Карта 02-002- Я.Ст./1988

Карта 02-003- М.Мт./1956

Карта 0017- Кр.Грдж./1959

Карта 0008- Ис.Кц./1985

Карта 04-001- Г.Йор./1993

Карта 04-002- Г.Ал./2000

Карта 04-004- Тн.Цкв./1988

Карта 05-001- Ал.Рд./1956

Карта 05-002- Иг.Кчр./1962

Карта 06-001- Влк.Птк./1962

Карта 06-002- Яв.Янк./1979

Карта 06-003- Дйн.Грг./1988

Карта 06-004- Мрн.Пе./1967

Карта 07-001- Вч.Крл./1970

Карта 07-002- Стф.Дм./1977

Карта 07-003- Мт.Кр./1974

Карта 07-004- Няг.Вас./1974

Карта 07-005- Ев.Ив./1988

Карта 07-006- Вл.Бог./1988

Карта 07-007- Гр.Дим./1980

Карта 07-009- Дбр.Ив./1970

Карта 07-010- Алк.Мр./1989

Карта 08-001- Гр.Карг./1989

Карта 09-001- Мир.Мин./1977

Карта 0010- Емл.Клр./1977

Карта 010-002- Арс.Клр./1980

Карта 0013- Бл.Дц./1977

Карта 0014- См.Дц./1979

Карта 0019- Стрх.Влк./1987

Карта АТЦА-001- Вал.Вел./1964

Карта АТЦА-002- Жив.Сто./1975

Карта 099-001- Цв.Цр./1970

Карта АБТ 07-008- Стф.Стф./1963

Карта АБТ 07-011- Йрд.Мрн./1994

Карта АБТ 07-012- Лбмр.Англ/1989

Карта АБТ 07-013- Грг.Стм./1984

Карта АБТ 07-014- Плм.Птр./1972

Карта АБТ 07-015- Асн.Плх./1949

Карта АБТ 07-016- Клн.Кзс.//1966

Карта АБТ 07-017- Птк.Дмтр./1963

Карта АБТ 07-018- Атнс.Атнс./1966

Карта АБТ 07-019- Джмл.Нсфв./1964

Карта АБТ 07-020- Плм.Йрд./1989

Карта АБТ 07-021- Бжд.Койн./1980

Карта АБТ 07-022- Нкл.Алксндр./1975

Карта АБТ 07-023- Вслн.Ивн./1967

Карта АБТ 07- 024- Грг.Нстрв./1984

Карта АБТ 07-025- Влдм.Втв./1987

Карта АБТ 07-026- Спс.Грзд./1960

Карта АБТ 07-027-Антлй.Нклв./1981

Карта АБТ 07-028- Свтсл.Стнв./1954

Карта 100-001- Свтлм.Нклв./1949

Карта 011-001- Грг.Мхл./1972

Карта 011-002- Стф.Бян./1988

Галерия