Ръководство – ARCHANGEL

Алианс за противодействие на тероризма – “Архангел” (АПТА)

Ръководство

АПТА се ръководи от Управителен съвет. Управителният съвет е тричленен.

Управителният съвет се ръководи от Председател на АПТА.

АПТА се представлява от Председателя на АПТА

Галерия