Сметка на която можете да направите дарение за каузата “противодействие на тероризма в България” – ARCHANGEL

Алианс за противодействие на тероризма – “Архангел” (АПТА)

Сметка на която можете да напавите дарение за каузата "противодействие на тероризма в България"

Уважаеми Дарители,

Вашата финансова подкрепа към Алианс за противодействие на тероризма- „Архангел“ ще бъде използвана за подобряване на материално- техническото оборудване на организацията, за обучение и усъвършенстване на знанията и опита на нашите оперативни сътрудници от тактическите и мониторинговите екипи. „Архангел“ е млада, но бързоразвиваща се силова структура в сектор „Сигурност“, дейността на която е насочена изцяло към повишаване степента на сигурност против тероризма и тежката организирана престъпност на територията на Република България. Внасяйки своята лепта за каузата „противодействие на тероризма и тежката организирана престъпност“, Вие допринасяте за опазване живота и здравето на българските граждани от посегателства на терористи и престъпни елементи от най- страшния тип- масови убийци.

 

Сметката, по която можете да ни подкрепите е:

 

Юробанк България АД

IBAN: BG39BPBI79381061489301

BIC:BPBIBGSF

Галерия