Стандарти на АПТА – ARCHANGEL

Алианс за противодействие на тероризма – “Архангел” (АПТА)

Стандарти на АПТА

На база на натрупаните изследвания в областта на противодействие на тероризма, както и след няколкогодишна дейност „на терен“, в дейността на АПТА са приети високи стандарти, които да кореспондират с целите и задачите, които организацията си поставя, а именно да бъде водеща в борбата с тероризма, създавайки основите за общонационална платформа за превенция и борба с тероризма и тежката престъпност.

Галерия