Теоретични основи на дейността на АПТА – ARCHANGEL

Алианс за противодействие на тероризма – “Архангел” (АПТА)

Теоретични основи на дейността на АПТА

Започвайки своята дейност през 2013 г., нашата организация нямаше база, накоято да гради стратегията за борба с тероризма и тежката престъпност. По това време още не беше изработен и приет Закона за противодействие на тероризма и наредбите към него.

С цел изливане на здрави, трайни и законосъобразни основи, на които да се строи и надгражда дейността на Алианса, нашите екипи създадоха теоретична основа, на която да се базира последващата дейност на АПТА. Тази теоретична основа бе събрана, подредена и издадена в над 1000 страници печатни материали, съдържащи опрeдeлeния, понятия, указания, методики, документооборот и друго, необходимо за дейността на всяка неправителствена организация с антитерористична дейност.

При желание да се запознаете с тези материали, трябва да се свържете с наши оторизирани за целта представители, намиращи се в офисите ни.

Имайте предвид, че част от материалите са за служебно ползване и може да не получите достъп до тях, ако не сте снабдени с необходимия допуск, издаден от Председателя на АПТА.

Галерия