ПРЕПОРЪКИ КЪМ НАСЕЛЕНИЕТО ПРИ ТЕРОРИЗЪМ 2016 г. – ARCHANGEL

February 25, 2021

ПРЕПОРЪКИ КЪМ НАСЕЛЕНИЕТО ПРИ ТЕРОРИЗЪМ 2016 г.

ДЕЙСТВИЯ НА НАСЕЛЕНИЕТО ПРИ ТЕРОРИСТИЧНА ЗАПЛАХА ИЛИ НАПАДЕНИЕ

ОБЩИ ПРЕПОРЪКИ:    

Цел на препоръките: да помогнат на населението правилно да се ориентира и действа при възникване на кризисни ситуации, предизвикани от терористични заплахи или нападения, а така също да осигури създаване на условия, подпомагащи разследването на терористичните действия.

Задачата на настоящия материал е да подтикне всеки човек точно и ясно да си представи случващото се около него при възникване на кризисна ситуация, за да успее адекватно да нагоди и адаптира своето поведение и действия към нея.Това ще увеличи шансовете за оцеляване.

Терористичните нападения, най- общо могат да бъдат следните:                                                                   

1. Въоръжено нападение от терористи, стрелба по гражданите;                                                                   

2. Стрелба по гражданите от скрити стрелци от разстояние;                                                                                 

3. Залагане и задействане на взривно устройство:                                                                                            

 31. взривно устройство с/ без поставени поразяващи елементи /болтове, ролки, сачми и др./;                                                                             

3.2. взривно устройство, привеждащо в действие биологично оръжие;                                                                                                                          

3.3. взривно устройство, привеждащо в действие химическо оръжие;                                                                     

3.4. взривно устройство, привеждащо в действие радиоактивни и токсични материали;                                                                                             

3.5. взривно устройство, поставено в предмет с цел прикриване;                                                                      

 3.6. взривно устройство, поставено в МПС;                                                                                                  

3.7. взривно устройство носено от терорист- смъртник;                                                                              

 3.8. взривно устройство, поставено или монтирано на инфраструктурни елементи;                                                                                   

3.9. взривно устройство, доставено по въздушен път;                                                                                 

3.10. взривно устройство доставено като пощенска пратка;                                                                               

3.11. взривно устройство, подхвърлено от маскиран терорист;                                                                             

3.12. взривно устройсто- капан /при взривяването му терористите насочват тълпата от бягащи към място, в което е заложено по- мощно взривно устройство/.                                                                          

4. Заразяване на инфраструктурни елементи с биологични субстанции, химически вещества и токсични материали.                                                                                 

5. Вземане на заложници.                                                                                                                                           

6. Отвличане на МПС, влакове, метро, самолети, кораби, космически обекти.                                                                                                  

7. Саботаж на индустриални и промишлени обекти, нападенията над които могат да доведат до голям брой човешки жертви и материални щети;                                                                                          

8. Атака над обекти с помощта на транспортни средства /таран/;                                                                   

9. Отправяне на заплахи за терористични нападения по различен начин, метод и път.

ДЕЙСТВИЯ НА НАСЕЛЕНИЕТО:                                                                                                                                                                                        

1. Обръщайте внимание на подозрителни лица, предмети, вещи; на всички подозрителни детайли от окръжаващата ви среда. Съобщавайте за всичко, което ви се стори подозрително на органите на МВР чрез номер 112;

2. Никога и при никакви обстоятелства не приемайте от непознати лица пакети, чанти и багаж за временно или постоянно съхранение, не оставяйте своите вещи без наблюдение;

3. Всяко семейство трябва да има план за действие при кризисни ситуации /дори и опростен/, всички членове на семейството трябва да имат телефони с активни номера, електронна поща; необходимо е да се избере място за срещи, на което членовете на семейството да се съберат при възникване на кризисни ситуации, ако по някакви причини не е обявен сборен пункт от властите;

4. В случай на евакуация, вземете със себе си комплект предмети от първа необходимост /КОМПЛЕКТ ЗА ОЦЕЛЯВАНЕ/, семейните пари, ценности, документи, както и личните документи на всички членове на семейството;

5. Винаги проверявайте къде се намират резервните и евакуационните коридори и изходи от помещенията, пожарогасителите и другите средства за защита;

6. Укрепвайте и запечатвайте входовете към избените и таванските помещения, както и към други помещения, които не се използват често; при възможност установете домофон, освободете стълбищните площадки и стълбищата, евакуационните коридори и изходи от предмети, които пречат на свободното придвижване и евакуация;

7. Организирайте импровизирани дежурства на живущите във вашия блок, улица или квартал, които да осигуряват редовно и качествено обхождане, наблюдение и сигнализиране на органите на МВР при установяване на съмнителни лица, предмети, вещи и МПС, както и при разтоварване на опаковани товари с подозрителен външен вид и други признаци;

8. Ако е сработило взривно устройство, вследствие на терористичен удар  е възникнал сериозен пожар или разрушения, не използвайте асансьори, ескалатори и други механични подемни устройства;

9. При сериозни основания за терористична заплаха, при терористично нападение или при обявяване на евакуация, се старайте да не изпадате в паника, успокоявайте членовете на вашето семейство, оказвайте помощ на сами деца, болни и немощни хора.

ОТКРИВАНЕ НА ПРЕДМЕТ, КОЙТО БУДИ ОСНОВАТЕЛНИ ПОДОЗРЕНИЯ, ЧЕ Е НЕЗАДЕЙСТВАНО ВЗРИВНО УСТРОЙСТВО /НВУ/

Подобни предмети могат да бъдат открити на различни места: в градския транспорт, на спирки, ж.п. гари, автогари, в метрото, летища, пристанища, на публични места, кина, театри, обществени заведения, училища, търговски обекти, на стълбищни площадки, около вратите на апартаментите или домовете, в учреждения и т.н.

Какви действия да се предприемат от гражданите при откриване на подобни заплахи?

1. Ако откритият предмет не трябва, по ваше мнение, да се намира на това място, не оставяйте този факт без внимание.Сигнализирайте на органите на МВР или на охраната. При никакви обстоятелства не докосвайте, не местете и не предприемайте други действия спрямо предмети и вещи с неизвестен и неустановен характер.

2. Ако сте забелязали забравена или безстопанствена вещ в обществения транспорт, питайте околните пътници дали знаят или дали са забелязали лицето, което я е оставило, от колко време стои на това място и т.н.Постарайте се бързо /в рамките на 1 минута/ да установите, чия е вещта и кой може да я е оставил.Ако не получите достатъчно точна и конкретна информация и собственикът не се установи, незабавно съобщете на най- близко намиращото се служебно лице.При никакви обстоятелства не докосвайте, не местете и не предприемайте други действия спрямо предмети и вещи с неизвестен и неустановен характер.

3. Ако сте забелязали съмнителен предмет или вещ във входа на блока или около своя дом, попитайте съседите дали е техен.Ако не се установи собственикът- незабавно съобщете за случая на тел.112.При никакви обстоятелства не докосвайте, не местете и не предприемайте други действия спрямо предмети и вещи с неизвестен и неустановен характер.

4. Ако сте забелязали подозрителен предмет в учреждение, незабавно съобщете за неговото местоположение на администрацията, охраната или на тел. 112.При никакви обстоятелства не докосвайте, не местете и не предприемайте други действия спрямо предмети и вещи с неизвестен и неустановен характер.

ОЩЕ ВЕДНЪЖ! при всички изброени случаи:

– не докосвайте, не местете, не отваряйте открития предмет;

– фиксирайте времето на откриване на предмета;

– постарайте се да направите необходимото, за да отведете хората колкото е възможно по- далече от предмета;

– задължително дочакайте пристигането на органите на МВР.

Помнете: външният вид на предмета може да прикрива неговото истинско предназначение!В качеството на камуфлаж за взривни устройства могат да бъдат използвани най- обикновени битови предмети: чанти, пакети, кутии, играчки и т.н.

Родители! Вие отговаряте за живота и здравето на вашите деца! Разяснете на децата, че всеки предмет, който е намерен извън къщи, може да представлява опасност.

Не предприемайте самостоятелно никакви действия с намерени или открити подозрителни предмети и вещи, тъй като те могат да се окажат взривни устройства.Непредпазливото и необмислено действие от ваша страна може да доведе до тяхното сработване с резултат причиняване на човешки жертви и разрушения.

ПРИ ОБЯВЯВАНЕ НА ЕВАКУАЦИЯ

Съобщение за евакуация може да постъпи не само в случай на получена терористична заплаха, откриване на незадействано взривно устройство и ликвидиране на последствия от терористичен акт, но и при пожар, стихийни бедствия и т.н.
При получаване на съобщение от властите или от органите на МВР за начало на евакуация, запазете спокойствие и точно изпълнявайте техните разпореждания.
Ако се намирате у дома си, изпълнявайте следните действия:                                                              

1. Не допускайте паника, истерия и бързане.Напуснете дома си организирано.Задължително след последния излязал огледайте всички стаи, килери, ниши, други пространства и помещения;

2. Вземете документите за самоличност на всички членове на семейството, парите, семейните документи и ценности;

3. Изключете електричеството, водата и газа;

4.Окажете помощ при евакуирането на сами деца, тежко болни хора и на такива в неравностойно положение, които са около вас;

5. Задължително затворете плътно всички прозорци и заключете входните врати.Ако имате дворно място, заключете и портата към двора.

6. Комплектът за оцеляване се носи от най- силния и издържливия в семейството.

7. Към сборните пунктове или безопасните райони вървете заедно, без да се разделяте.Ако има малки деца с вас, задължително родителите да ги държат за ръка или да ги носят.Вървете бързо, но не бягайте.Пазете се от падащи предмети, опасни препятствия, паднали жици под напрежение и т.н.не използвайте МПС и градски транспорт, освен ако не е разрешено от властите.

8. Ако по пътя за евакуация има прашни участъци или се съмнявате за използвани бойни отровни вещества, използвайте респираторни маски, а ако не разполагате с такива, намокрете плат и го сложете на устата и носа си /също и на децата/;

9. Ако по време на евакуацията сработи мощно взривно устройство в опасен радиус около вас, незабавно легнете на земята и прикрийте децата, като спазвате правилото: стъпалата да са по посока на взрива.Избягвайте укриване зад предмети, стени, витрини и други, които могат да бъдат разрушени от взривната вълна и осколките да ви ранят.

10. При сработване на ядрено взривно устройство или при терористична атака над АЕЦ Козлодуй, в момента на евакуация и вие сте в близост /виждате ефект „гъба“ от взрива/, незабавно се укрийте зад масивна преграда или влезте в канализация, шахта, импровизирана кухина в земята и др.Отчитайте времето на достигане до вас на ударната вълна /от няколко секунди до минута/. Избягвайте укриване зад предмети, стени, витрини и др., които могат да бъдат разрушени от взривната вълна и осколките да ви ранят.Прикрийте лицето си от следващия взривната вълна прах и други фракции.Незабавно потърсете щаба за действие при кризисни ситуации.Трябва да преминете специална обработка на дихателната система, кожата и дрехите /дезактивация/.Не забравяйте, че след светлинния ефект от ядрения взрив идват ударна вълна, електромагнитен импулс /изключват всички комуникации/ и проникваща радиация. Прикрийте се и потърсете квалифицирана защита и помощ.

11. При нападение с биологични субстанции и химически вещества в момента на евакуация, следвайте точно инструкциите на ръководещите евакуацията. Старайте се да не докосвате нищо, поставете респираторна маска или противогаз, ако са ви предоставени такива.Ако не разполагате- поставете мокра кърпа пред устата и носа си.Погрижете се за децата.При нападение с отрови от капков тип, се покрийте с найлон, мушама или друго, което ще ви предпази.

12. По време на евакуация имайте предвид, че средствата за масово поразяване действат на: дихателната система, кожата, нервната система, комбинирани.

13. Евакуацията приключва след сигнал „отбой“, но у дома си можете да се приберете само след изричното разрешение на властите.

14. През целия период на евакуацията дръжте децата близко до себе си и ги успокоявайте.

ПОВЕДЕНИЕ ПРИ ПОПАДАНЕ В ТЪЛПА

 1. Избягвайте големи струпвания на хора.
  2. Не се присъединявайте към тълпа, колкото и да ви се иска да видите събитията;
  3. Ако попаднете в тълпа, дръжте здраво децата за ръка и в никакъв случай не ги изпускайте, дори и с цената на травми.Ако е невъзможно да се измъкнете от тълпата поради високата й плътност, позволете на множеството да ви влачи, като се стремите плавно да се придвижвате към края й /подобно излизане от течението на река/.
  4. Ако тълпата започва да ви притиска и плътността й е висока, дълбоко вдъхнете, сгънете ръцете си в лактите, опрете ги в долната част на тялото си, за да имат опора и ги разтворете встрани, за да остане гръдната ви клетка свободна за дишане.
  5. Старайте се да стоите по- далече от високи и крупни хора, от хора, носещи обемен багаж, големи раници и чанти.
  6. По всякакъв начин се старайте да останете прави.
  7. Не дръжте ръцете си в джобовете.
  8. При движение вдигайте краката си възможно най- високо, стъпвайте на цяло стъпало, не подскачайте, не се движете в тръст, не се вдигайте на пръсти.
  9. Ако тълпата заплашва да ви притисне сериозно, незабавно се освободете от багажа си, от чанти с дълги дръжки, шалове и др., които могат да ви задушат или контузят.
  10. Ако нещо сте изпуснали на земята при движение на плътна тълпа, в никакъв случай не се навеждайте или клякайте, за да го вземете.
  11. Ако все пак сте паднали, постарайте се възможно най- бързо да се изправите на крака.При това не се опирайте на ръце.Старайте се поне за миг да стъпите стабилно с цел да се изстреляте нагоре и да се изправите, чрез рязко отблъскване с крака от земята.
  12. Ако въпреки усилията не успявате да се изправите, свийте се на кълбо, защитете главата си с ръце, като с длани прикривате тила си.
  13. При попадане в препълнено с хора помещение, предварително оценете кои места, при възникване на екстремална ситуация са най- опасни (проходи между сектори на стадион, стъклени врати и прегради в концертни зали и т.н.), обърнете внимание на запасните и аварийните изходи, мислено очертайте пътя си до тях.
  14. Най- лесно можете да се спасите от тълпата в ъглите на залата или близо до стената, но имайте предвид, че от тези позиции е най- трудно да се доберете до изходите.
  15. При възникване на паника се старайте да запазите спокойствие и способност трезво да оценявате случващото се около вас и неговите последствия.не следвайте стихийните действия на тълпата.
  16. По време на масови безредици се старайте да не попаднете в тълпата в ролята на неволен участник.Можете да попаднете под действията на спецподразделенията и да пострадате.

ДЕЙСТВИЯ ПРИ ЗАПЛАХА ОТ ТЕРОРИСТИЧЕН АКТ

1.Винаги контролирайте ситуацията около себе си, особено когато се намирате в обекти на градския или междуградския транспорт, в културно- развлекателни, спортни и търговски центрове.При откриване на изоставени или непотърсени вещи, предмети или багаж, без да ги докосвате, местите или отваряте, съобщете незабавно на служебно лице, което се намира най- близо до вас.

2. Не се опитвайте да проверите какво съдържа неизвестен изоставен предмет, където и да се намира.Не вземайте изоставени предмети, колкото и привлекателно да изглеждат, ако не сте сигурни от какъв характер са и дали са безопасни.В тях могат да бъдат камуфлирани взривни устройства.Не подритвайте и не вдигайте лежащи на земята предмети, ако не сте сигурни, че са безопасни.

3.Ако забележите интензивно активизиране на сили за сигурност и правоохранителни органи, не проявявайте любопитство, преминете на другата страна или на място, което е отдалечено и не се пресича със зоната на тяхното действие, но не бегом, за да не ви приемат за подозрително лици или за терорист.Стриктно спазвайте разпорежданията на органите на МВР при отцепване, блокиране и освобождаване на райони, терени и територии.

4. При взрив или начало на стрелба в близост до вас, незабавно залегнете, желателно зад стабилно прикритие (бордюр, стена, МПС и т.н.).За по- голяма сигурност, прикрийте главата си с ръце, а тила- с длани.

5. Ако случайно узнаете за готвещ се терористичен акт, незабавно съобщете за това на органите на МВР или на тел.112.

6. Ако по някаква причина сте забелязали нелегална лаборатория, работилница, в която има работа с туби, варели, прахови материали и други съмнителни неща или хора, които ги превоздат и складират, незабавно съобщенте на ДАНС или МВР.

Ако имате данни или основателни съмнения за:

– лица, причастни към терористична дейност;

– лица, издирвани от органите на МВР;

– създадени или създаващи се терористични клетки и организации, както и за вербуване на лица за терористична дейност;

– за лица, подготвящи атентати или търсещи взривни вещества, оръжие или други опасни субстанции или вещества;

– за лица, които помагат, укриват или оказват помощ на терористи;

незабавно съобщете на ДАНС или на органите на МВР.                                                                                                                        

ПОЛУЧАВАНЕ НА ТЕРОРИСТИЧНИ ЗАПЛАХИ ПО ТЕЛЕФОНА                

 От направените анализи става ясно, че значителен процент от получените заплахи за терористични нападения се извършват по телефона.Такива обаждания дават информация за заложени взривни устройства, за вземане на заложници,за изнудване и шантаж.  Като правило, внезапността и неизвестността, както и факторите шок и паника водят до уплаха, стрес и разконцентриране на получилия обаждането.Човек, получил сериозна телефонна заплаха не може правилно да реагира на обаждането, да оцени реалната заплаха и да извлече максимум полезна информация от звънящия, която в последствие да предаде на органите на МВР.При наличие на възможности за запис на разговора във вашия телефон, трябва незабавно опцията да бъде активирана.Всяка дума на заплашващия е важна за компетентните органи.При отсъствие на подобна опция в телефона ви или при невъзможност или недосещане за нейното включване предприемете следните действия:

– постарайте се да запомните дословно разговора, като паралелно или в последствие го запишете на хартиен носител;

– по време на разговора се старайте да забележите, запомните и запишете следното:

. пол на звънящия;

. примерна възраст на звънящия;

. глас /силен, тих, плътен, писклив и т.н./;

.  темпо на речта / бързо, бавно, с големи паузи, без паузи и т.н./;

. произношение /отчетливо, изкривено, с акцент, завалено, характерно и  т.н./;

. маниер на изказа /културно, с нецензурни изражения, пренебрежително, заплашително и т.н./;

. наличен звуков или шумов фон /транспорт, ремонти, камбани, музика, оживена улица и т.н./;

. характера на позвъняването /от скрит номер, оператор, интернет и т.н./;

. точно време на начало на разговора и неговата продължителност/;

. по време на разговора, по възможност да се установи: на кого звъни; на какъв номер звъни; какви са конкретните искания, мотиви; звънящия ли е движещата сила на събитията или е нечий посредник; ако да, то чий посредник е; при какви условия би се отказал от замисъла и изпълнението му; иска ли връзка с властите и ако да, то по какъв начин;

Освен заплахите, които са отправени по телефона лично към вас, терористите могат да използват вашият телефонен номер за съобщаване на информация, която вие трябва да предадете в правоохранителните органи.

Не изпадайте в паника.По всякакъв начин се опитайте да спечелите време за реагиране на властите. След приключване на разговора незабавно позвънете на 112 и изложете ситуацията.

Ако се съмнявате, че номерът ви се прослушва от терористите, позвънете на 112 от друг номер.Следвайте точно инструкциите на МВР.

ПОЛУЧАВАНЕ НА ТЕРОРИСТИЧНИ ЗАПЛАХИ В ПИСМЕН ВИД

 Подобен вид терористични заплахи могат да бъдат получени както по пощата, от куриер, така и във вид на различни анонимни материали /бележки, надписи, графити, в електронен вид, на електронна поща, в комуникационни сайтове, социални мрежи и т.н./.При получаване на подобни заплахи на материален носител се постарайте да не оставяте излишни пръстови отпечатъци, както и да запазите съществуващите / не го изтривайте, мокрете, мачкайте, нагрявайте, обработвайте с химикали и т.н./.Ако заплахата е изпратена в плик, то той се отваря внимателно от едната страна с помощта на ножици/не се разкъсва/.Носителят се поставя в плътно затворен полиетиленов плик за запазване на всички доказателства по него и не се отваря.Предава се в този вид на служителите на МВР. Запазва се цялата информация/листи, снимки, флашки, карти или друга памет, дискове и т.н./.

ПРИ ПОПАДАНЕ В ПРЕСТРЕЛКА

Ако при възникване на престрелка сте на улицата или на обществени места:

1.Веднага се огледайте за най- близкото сигурно укритие и по най- безопасната траектория се придвижете до него.Ако се налага- пълзешком или приведени, на кратки прибежки или с бягане. Укрития могат да бъдат сгради, паметници, бетонни стълбове, бордюри, канавки и т.н. При първа възможност напуснете зоната на престрелката и влезте в безопасна сграда, където дочакайте появяването на органите на МВР и неутрализиране на заплахата.Не стойте в близост до МПС.не е изключено да са минирани.

2. Незабавно съобщете на 112 за възникналата ситуация.

3. Ако забележите сами деца, незабавно се опитайте да ги спасите, като ги евакуирате на сигурно място.Дръжте ги близо до себе си и след приключване на ситуацията ги предайте на органите на МВР.Внимавайте да не попаднат в ръцете на терористите.

4. Пазете се от случайни куршуми или рикошети.Не проявявайте любопитство.

5. Следете динамиката на ситуацията и движението на престрелката.В случай, че виковете, стрелбата и нападателите се движат в посока на укритието ви, незабавно го сменете на по- безопасно.Помнете, че не трябва да се изправяте в цял ръст.

6. Внимавайте да не попаднете в зоната на кръстосан огън от стрелбата на терористите и специалноте сили, които се опитват да ги неутрализират.

7. Ако сте в зоната на обхват на стрелба на контратерористите, сигнализирайте, че сте в укритието чрез размахване на бял плат или по друг начин, за да не ви приемат за терорист.

8. При никакви обстоятелства не вземайте намерено огнестрелно или хладно оръжие в района на престрелката.

9. Ако сте облечени с ярки дрехи и шапка се постарайте да ги прикриете /можете да ги облечете с лицето към тялото или друг ефективен начин/, за да не станете мишена.

10. Не се укривайте зад предмети и елементи от инфраструктурата, които при попадане на куршум могат да се пръснат и осколките да ви ранят.

11. Ако сте ранени, не изпадайте в паника.Постарайте се до идване на екипите на спешна помощ да спрете кръвотечението, като пристегнете раната и я превържете с чист материал. Незабавно позвънете на 112 и кажете, че сте ранени.Избягвайте резки движения и се старайте да останете в съзнание.Ако раната е в областта на корема, притиснете, за да спре кръвта.

Ако престрелката е около дома ви, а вие сте в него:

1. Незабавно затворете плътно прозорците и се отдалечете от тях;

2. Позвънете на 112 и докладвайте ситуацията;

3. Заключете входните врати и се укрийте в банята или в стая/ помещение без прозорци или изход към улицата.Заключете се. Ако не разполагате с такова помещение, легнете на пода на място, което е най- малко опасно за поразяване от рикошети и попадане на осколки.

4. Дръжте радиото и телевизора включени. Изпълнявайте разпорежданията на властите.

5. В случай на евакуация, изпълнявайте бързо и точно разпорежданията на властите.

ВЗЕМАНЕ НА ЗАЛОЖНИЦИ

Всеки човек, по стечение на обстоятелствата, може да се окаже заложник на терористи.При това терористите могат да преследват различни цели: политически, получаване на откуп, освобождаване на съратници и т.н.
Гражданите трябва да помнят, че при всички положения живота на заложниците е стока за терористите.Техният стремеж е да разменят живота на заложниците за определени важни за тях неща.Има и вариант, при който вземането на заложници е отвличаща маневра, целяща прикриване на истинските им намерения.
Вземане на заложници може да стане по няколко начина:

1. Планирано от терористите;

2. Случайно, при провеждане на терористична акция;

3. При провеждане на акция от страна на контратерористични части.

Вземането на заложници може да стане на различни места:  в транспортни средства, на публични и обществени места, на улицата, в учреждения, в дома, в учебни заведения, търговски и културни центрове и т.н.
Ако сте се оказали в ролята на заложници, препоръчваме да спазвате следните правила на поведение:

1. Запазете спокойствие, не изпадайте в паника и успокоявайте останалите заложници.Понякога реакциите на терористите при плач, истерии и паника са животозастрашаващи за заложниците.

2. Неочаквани и резки движения или шум могат да доведат до застрашаваща живота ви реакция от страна на терористите.Не допускайте действия, които могат да провокират терористите към използване на оръжие и да доведат до човешки жертви;

3. Бъдете готови спрямо вас да бъдат използвани превръзки за очите, средства за запушване на устата, белезници или други средства за ограничаване на движенията.

4. Понасяйте търпеливо евентуални лишения, оскърбления и унижения, не гледайте терористите в очите (могат да го приемат като сигнал за агресия), не се дръжте предизвикателно, агресивно, иронично или покровителствено.

5. За всяко свое преместване, движение, промяна на положението или нужда, искайте разрешение от терористите със спокоен и равен тон.

6. Не се опитвайте да оказвате съпротива, героизъм, показност, не се опитвайте да разоръжите терорист или да се промъкнете към изход или прозорец, ако не сте напълно сигурни, че това е безопасно за вас и за останалите заложници.

7. Ако ви заставят да напуснете помещението по причина вземането ви за заложник, не се съпротивлявайте, не се опитвайте да побегнете или да нападнете терористите, освен ако не сте сигурни, че ще успеете и няма да застрашите собствения си и на останалите живот и здраве.

8. Ако с вас има деца, намерете и се опитайте да им осигурите безопасно място, постарайте се да ги предпазите от случайни куршуми и рикошети, по възможност се позиционирайте близо до тях.

9. При необходимост изпълнявайте исканията и разпорежданията на терористите, не им противоречете, не рискувайте своя и на останалите заложници живот и здраве.

10. В случай, че на някого от заложниците е необходима медицинска помощ, поискайте я от терористите спокойно и кратко, без да ги нервирате.Нищо не предприемайте, докато не получите разрешение.

11. В случай, че сте ранени и няма възможност за квалифицирана медицинска помощ, стегнете силно мястото над раната /по посока на тласкане на кръвта/ и превържете, за да спрете кръвотечението.В случай на попадане на чужди тела в тялото ви не се опитвайте да ги извадите, а да ограничите движението си, с цел да не нанасят допълнителни поражения. Старайте се да останете в съзнание.Не обсъждайте с останалите заложници принадлежността, религиозните разбирания, политическите мотиви на терористите.

12. Избягвайте всичко, което може да привлече внимание към вас.

13. Ако сред заложниците има плачещи деца или болни / ранени стенещи хора, не изразявайте недоволство.Всяка негативна емоция може да взриви и без това напрегнатата обстановка.

14. Не употребявайте спиртни напитки.

15. При никакви обстоятелства не се опитвайте да се застъпвате за други заложници.Вашето вмешателство може само да усложни ситуацията.

16. Не изразявайте на глас възмущение от действията на терористите.

17. Не вярвайте на терористите.Те могат да говорят всичко, но преследват изцяло своите интереси.

18. Дръжте се достойно.Мислете не само за себе си, но и за другите заложници.

19. В случай, че попаднете в плен на терористи за по- дълъг период от време, спазвайте следните правила:

– решението да окажете съпротива или да се откажете от нея трябва да бъде добре преценено и да съответства на опасността от превъзхождащи сили на терористите;

– не се съпротивлявайте, ако сте преценили, че това ще доведе до прояви на жестокост или до налагане на наказателни мерки спрямо вас и останалите заложници;

– бъдете постоянно нащрек.Съсредоточете вниманието си върху звуци, движения, шумове, график на действие на терористите, техните навици и т.н.

– заемете се с умствени упражнения.Старайте се да анализирате текущата ситуация, за да вземете най- изгодното за вас решение;

– бъдете готови за “спартански” условия на живот /оскъдна храна и недобри условия за пребиваване, липса на тоалетни удобства, средства за лична хигиена и т.н./;

– ако сте с ограничени движения /вързани, с белезници и т.н./, се старайте да възстановявате кръвообращението си с леки упражнения и разтриване на крайниците.Ако има и други заложници- правете го едни на други; – ако ви държат с оскъдно облекло или без дрехи в хладни и влажни помещения, се старайте да запазите телесната си топлина като се свиете на кълбо, след което загрявайте с упражнения и раздвижване /лицеви опори, клякания, подскоци, коремни преси/.Редувайте ги.Ако сте с други заложници- дръжте се плътно един до друг;

– ако упражняват насилие върху вас и в следствие на това по тялото и крайниците ви се образуват открити рани, старайте се те да не се замърсят и загноят.При наличие на вода ги промивайте, въпреки болките;

– при прилагане на мъчения или унижения над вас, се старайте да не мислите за болката, а да се концентрирате върху нещо странично и да го разлагате на детайли.При силни болки вдишвайте дълбоко и издишвайте рязко.Препоръчително е да не сдържате викове и да не свивате мускулите си.Старайте се да се отпуснете.Така болката става по- поносима.Не задържайте дишането си;

– ако целта на мъченията е добиване на определена информация от вас, то преценете дали тя заслужава да понесете страданието и вземете решение дали да я издадете или не. Винаги мислете за последствията.мисълта, че го правите за близките ви хора ще ви даде още сили;

– ако упражняват сексуално насилие върху вас и то е неизбежно, се отпуснете и не оказвайте съпротива, за да не получите контузии, вътрешни наранявания и разкъсвания;

– разпределяйте храната и водата, които ви дават.При възможност прикривайте по малко трайни продукти и вода за непредвидени случаи;

– ако има възможност, задължително спазвайте лична хигиена;

– при наличие на проблеми от здравословен характер, съобщете на терористите за това и помолете за съответните медикаменти;

– бъдете готови да обясните наличието у вас на документи, номера на телефони и т.н.;

– каквото и да ви причиняват, направете всичко възможно да запазите своето съзнание;

– разработете програма за възможни упражнения (както умствени, така и физически). Постоянно тренирайте паметта си: припомняйте си исторически дати, фамилии на познати хора, номера на телефони и т.н. Доколкото позволяват силите ви и пространството на помещението, се занимавайте с активни упражнения;

– препоръчително е в трудни моменти да си спомняте лицата на близките си хора, приятни моменти от живота си и да се опитате да се „изключите“ поне за малко от окръжаващата ви обстановка;

– ако ви записват на видео и ви заставят да правите обръщение към тези, от които терористите искат определени неща, се дръжте в ръце- не плачете, не изпадайте в истерия, говорете кратко и отсечено;

– при възможност да говорите с близките си по телефона, се старайте да ги успокоите и не споделяйте информация, която може да им навреди;

– пробвайте да установите контакт с терористите.Обяснете им, че вие също сте човек. Разказвайте им за случки от живота си, но не забравяйте, че те могат да извлекат информация от разказите ви и да причинят неприятности на близките ви хора.Ако терористите не влизат в контакт с вас, не настоявайте;

– ако сте изолирани дълъг период от време сами, без контакт с други хора, се препоръчва да водите разговори със самите себе си.Това помага да запазите съзнанието си.Може да предприемете някакъв сложен спор или да обсъждате проблем, който от дълго време ви вълнува, но не сте намерили време за него;

– задължително водете отчет на времето, което прекарвате в изолация /с помощта на клечки, камъчета, резки и т.н./;

– определете си рутинни задължения /почистване, подреждане и т.н./.Те ще вкарат известен ред в битието ви и ще ви помогнат да се адаптирате към обстановката и ситуацията;

– ако са ви затворили в помещение и без охрана, то се постарайте да привлечете вниманието на хора, които може да преминават наблизо.За целта може да разбиете прозореца, да викате за помощ, да запалите нещо в помещението/без да предизвикате пожар, при който можете да пострадате/, да задействате пожарен датчик, да опитате с помощта на слънчево отражение да привлечете вниманието на случайни минувачи и др.;

– никога не губете надежда за благополучен изход от ситуацията.

– при необходимост преодолейте егото си, чувството си за достойнство и гордостта си.Помнете, че колкото повече време минава и сте живи, толкова повече се увеличава шансът да бъдете спасени.

ПОМНЕТЕ! ВАШАТА ЦЕЛ Е ДА ЗАПАЗИТЕ ЖИВОТА- СВОЯ И НА ОСТАНАЛИТЕ ЗАЛОЖНИЦИ!                                                                                                                                                 

– бъдете внимателни, концентрирани и с ясно съзнание.Старайте се да запомните отличителни белези на терористите, техни особености, облекло, имена, позивни, възможни белези и татуировки, особености в речта им, маниер на поведение, тематика на разговорите и т.н.

– помнете, че получавайки съобщение за вашето похищение, спецслужбите и МВР вече са започнали да действат и ще предприемат всички необходими мерки и действия за вашето освобождаване.

По време на провеждане на операция по вашето освобождаване от спецслужбите и МВР, незабавно следвайте следните изисквания:

1. Легнете на пода с лице надолу, закрийте главата си с ръце, а тила- с длани, лицето- отвърнато от секторите на нападение и останете в това положение докато не приключи операцията и не получите разрешение да станете от органите на МВР.

2. По време на щурма от страна на спецчастите, се старайте да приемете такова положение, че терористите да не могат да ви използват като жив щит: паднете долу или се скрийте, обхващайки главата си с ръце.Останете в това положение, докато не ви разрешат да станете.

3. В никакъв случай не бягайте от или към атакуващите сили на МВР, за да не ви приемат за терорист и да ви неутрализират.

4. При възможност стойте настрани от прозорци, врати, входове и други пространства, през които могат да атакуват спецчастите.

5. Ако забележите разузнавателни действия от страна на спецчастите, в никакъв случай не се издавайте и не насочвайте вниманието на терористите към тях.

6. В никакъв случай не се опитвайте да ставате участник в престрелката между спецчастите и терористите.Не се изкушавайте да вземате оръжие, оказало се до вас.

7. Не изпадайте в паника при използване от страна на спецчастите на звукови гранати, димни шашки и други специални средства. Старайте се да останете в адекватно състояние и да се възползвате от изгодна ситуация за вашето освобождаване.

8. След освобождаването ви и при задържане на терористите, не се изкушавайте да изливате гнева си върху тях.Това може да ви причини проблеми от правен характер.

НА ЛЕТИЩЕ И ПРИ ПОЛЕТИ СЪС САМОЛЕТ

1.По възможност се старайте да заемете място до прозорец близо до опашката на самолета.
2.Съкратете до минимум времето за преминаване на регистрация за полета.
3.Разполагайте се в близост до укрития и изходи.
4.Изучете съседните пътници дискретно, обърнете внимание на тяхното поведение.
5.Обсъдете с членовете на семейството си или с хората, с които пътувате, действията в стандартна ситуация на отвличане на самолета.
6.Старайте се да не посещавате търговски точки и пунктове, намиращи се извън зоната на сигурност на летището.
7.Незабавно съобщавайте на екипажа на самолета или на персонала на зоната за сигурност за изоставен багаж или подозрителни лица.

В района на летището:

1. Старайте се да оставите багажа си на отговорно пазене.

2. При изчакване за закупуване на билет или регистрация бъдете внимателни, огледайте околните, преценете дали има съмнителни лица / нервно поведение, облечени не според сезона, силно изпотени, блуждаещ поглед, под дрехите се забелязват предмети и т.н./.Ако установите такива, незабавно съобщете на най- близко намиращите се до вас служебни лица.
3. Съкратете до минимум времето на престой на гишето за билети и регистрация, при положение, че се е образувала концентрация на хора.

4. Старайте се да не докосвате перила, стъкла, дръжки, кранове и други места, които са обект на съприкосновение с много хора.Ако се налага, използвайте влажни кърпи, ръкавици или ръкавите си.

5. При изчакване за повикване за полета, се разполагайте в близост до укрития и изходи.

6. Водете наблюдение за наличие на изоставени вещи, багаж и други предмети без собственик около тях. При откриване на такива, незабавно съобщете на най- близко намиращото се служебно лице.

7. Следете внимателно съобщенията, които текат на летището.При възникване на кризисна ситуация, изпълнявайте точно разпорежданията на органите на МВР и служебните лица.

8. Бъдете бдителни, не употребявайте алкохол и вещества, които влияят негативно на преценките и реакциите ви.

9. Ако с вас има деца, болни и немощни хора, не ги изпускайте от погледа си.Не разрешавайте на децата да се отдалечават от вас.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   10. При поява на съмнителни или подозрителни лица /облечени не според сезона, прикрити лица, издути дрехи, нервни, притеснени, силно изпотени/ следете поведението им и ако ви се стори неадекватно или подозрително, незабавно съобщете на най- близко намиращото се служебно лице.При това не оставяйте децата без надзор.

11. Старайте се да не посещавате търговски точки и пунктове, намиращи се извън зоната на сигурност на летищния комплекс.

12. Незабавно съобщавайте на най- близкото служебно лице за изоставен багаж или подозрителни лица.

В случай на нападение над летището:

1.Старайте се да се отдалечите незабелязано и по безопасна траектория от мястото на извършване на нападението.Намерете и използвайте всяко достъпно укритие.Дръжте децата плътно до вас.Ако се налага, извършете придвижването клекнали или пълзешком.

2. Стигайки до укритието или ако това е невъзможно на мястото, на което сте преценили, че е сравнително безопасно, залегнете веднага на земята, прикрийте главата си с ръце, а тила- с длани.Заставете и децата да направят същото.Ако наблизо има подръчни материали, зад или под които може да се прикриете- използвайте ги.Останете в това положение докато не се уверите, че кризисната ситуация е преминала, но следете обстановката и реагирайте адекватно, ако се наложи.Чакайте разпореждания от органите на МВР.Ако терористите владеят ситуацията и ви открият, изпълнявайте каквото ви наредят.Не се съпротивлявайте и не им противоречете. противоречете.

3. Ако не сте напълно сигурни, че нападението е преминало или неутрализирано напълно, в никакъв случай не се изправяйте и не побягвайте към изхода.Старайте се да предпазите и околните от подобни действия.

4. В случай на задействано взривно устройство, имайте предвид, че ще изпаднете в първичен шок от шума, ударната вълна и рязката промяна на налягането в околната среда.След като шокът премине, първо оценете обстановката и вашето състояние, след това позвънете на 112, прегледайте себе си и околните за открити и вътрешни рани, контузии и поражения.Ако откриете забити предмети и осколки по тялото, крайниците и главата, в никакъв случай не ги  вадете.Постарайте се да спрете кръвотечението чрез пристягане над мястото на раната и превръзка с чист материал.Ако след взрива е задимено, запрашено, няма видимост и усетите странна миризма, парене в очите, задушаване, кашлица, спазми, позиви за повръщане, поставете пред носа и устата си /дишайте през него/ обилно намокрен плат /използвайте подръчни материали и урина/.Ако по кожата ви започват да се образуват мехури, зачервявания, усетите щипене, силен сърбеж и други обезпокоителни симптоми, незабавно промивайте с чиста вода.Не обработвайте с препарати.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               5. Старайте се да анализирате нападението и да се отдалечите по най- бързия и безопасен начин от огнището на атаката.

6. В никакъв случай не се поддавайте на паника и не следвайте стихийните действия на околните.

7. При първа възможност напуснете района на терористичната атака, изпълнявайте стриктно указанията за евакуация, следвайте разпорежданията на органите на МВР.

8. Стойте настрана от МПС.Възможно е да са заредени за вторични взривове.

9. Не се опитвайте да помагате на силите за сигурност, ако напълно не сте убедени в ефективността на подобна помощ.

10. Помагайте на сами деца, ранени, болни и немощни хора;

11. Окажете първа животоспасяваща помощ на ранени, само ако имате достатъчно познания за това.

При отвличане на самолет от терористи:                                                                                                              

1. Представете си възможния сценарий на отвличането и вашето възможно поведение.

2. При никакви обстоятелства не изпадайте в паника, не напускайте мястото си, останете в спокойно седнало положение в креслото, като си подготвите възможност за незабавна евакуация.

3. Не влизайте в пререкания с терористите, не ги провокирайте към използване на оръжие, при отсъствие на специална подготовка не се опитвайте самостоятелно да ги обезвредите, не разрешавайте и на съседните пътници да опитват.

4. Не използвайте явно мобилни телефони и други средства за комуникация.Ако искате да ги запазите, ги скрийте добре.

5. Изпълнявайте безпрекословно, бързо и точно командите на терористите.

6. Не вдигайте шум, не говорете силно, не проявявайте агресия или нервност.

7. Старайте се да не се набивате на очи, използвайте гърба на седалката като прикритие, зад което да останете незабележим и да не се откроявате сред останалите пътници.

8. Не се хранете, не употребявайте алкохол и се въздържайте от ставане от креслото по време на терористичните действия.

9. Търпете евентуалните унижения и оскърбления, на които могат да ви подложат терористите.

10. Не обсъждайте с пасажерите принадлежността, религията и разбиранията на терористите.

11. Ако сред пасажерите има плачещи деца или болни/ ранени стенещи хора, не изразявайте гласно своето недоволство.

12. Не се опитвайте да се застъпвате за пасажери или за членове на екипажа.Вашата намеса може да усложни ситуацията.

13. Не се възмущавайте гласно от действията на терористите.

14. Не вярвайте на терористите.Те могат да говорят всичко, но преследват единствено и само своите интереси.

15. Дръжте се достойно.Запазете ума си чист от емоции и се опитайте да анализирате ситуацията, да намерите изход.Мислете не само за себе си, но и за другите пасажери.

16. Ако забележите, че член на екипажа напуска самолета, в никакъв случай не насочвайте вниманието на други пасажери към това. Действията на екипажа могат да бъдат забелязани от терористите.

17. По възможност бъдете готови за момента на начало на спецоперация за освобождаване на самолета, ако по косвени признаци сте почувствали, че преговорите с терористите не са дали резултат.

18. Ако бъде предприета спасителна операция от спецчастите, постарайте се да заемете такова положение на тялото, че терористите да не могат да ви измъкнат от креслото и да ви използват като жив щит срещу силите на реда: паднете на пода, скрийте се зад гърба на креслото или на друго подходящо място и останете в това положение там, докато не ви разрешат да се изправите и да напуснете самолета.
Забележка: Силите за сигурност могат да приемат за терорист всеки, който се движи!

19. Напуснете самолета по най- бързия начин.Не се спирайте и не се бавете за търсене и вземане на личен багаж и вещи.Помнете, че самолетът може да е миниран.

20. Бъдете готови за предстоящ разпит от следователи и други разследващи органи.Опитайте се да запомните случващото се, да определите подробности и особености в поведението на терористите.Това ще помогне на следствието, ще спести и вашето време.

НА ГАРИ/ АВТОГАРИ И ПРИ ПЪТУВАНЕ С ВЛАК/ АВТОБУС

На гари/ автогари:

1. Старайте се да оставите багажа си на отговорно пазене.

2. При изчакване за закупуване на билет бъдете внимателни, дискретно оглеждайте околните, преценявайте дали има съмнителни лица / нервно поведение, облечени не според сезона, силно изпотени, блуждаещ поглед, под дрехите се забелязват предмети и т.н./.Ако установите такива, незабавно съобщете на най- близко намиращите се до вас служебни лица.
3. Съкратете до минимум времето на престой на гишето за билети, при положение, че се е образувала концентрация на хора.

4. Старайте се да не докосвате перила, стъкла, дръжки, кранове и други места, които са обект на съприкосновение с много хора.Ако се налага, използвайте влажни кърпи, ръкавици или ръкавите си.

5. При изчакване на качване във влака/ автобуса, се разполагайте в близост до укрития и изходи.

6. Водете наблюдение за наличие на изоставени вещи, багаж и други предмети без собственик около тях. При откриване на такива, незабавно съобщете на най- близко намиращото се служебно лице.

7. Следете внимателно съобщенията, които текат на гарата/ автогарата.При възникване на кризисна ситуация, изпълнявайте точно разпорежданията на органите на МВР и служебните лица.

8. Бъдете бдителни, не употребявайте алкохол и вещества, които влияят негативно на преценките и реакциите ви.

9. Ако с вас има деца, болни и немощни хора, не ги изпускайте от погледа си.Не разрешавайте на децата да се отдалечават от вас.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       10. При поява на съмнителни или подозрителни лица /облечени не според сезона, прикрити лица, издути дрехи, нервни, притеснени, силно изпотени/ следете поведението им и ако ви се стори неадекватно, незабавно съобщете на най- близко намиращото се служебно лице.При това не оставяйте децата без надзор.

11. Старайте се да не посещавате търговски точки и пунктове, намиращи се извън зоната на сигурност на гаровия/ автогаровия комплекс.

11. Незабавно съобщавайте на най- близкото служебно лице за изоставен багаж или подозрителни лица.

В случай на терористично нападение на гарата/ автогарата:                                                                                                                   

1. Старайте се да се отдалечите незабелязано и по безопасна траектория от мястото на извършване на нападението.Намерете и използвайте всяко достъпно укритие.Дръжте децата плътно до вас.Ако се налага, извършете придвижването клекнали или пълзешком.

2. Стигайки до укритието или ако това е невъзможно на мястото, на което сте преценили, че е сравнително безопасно, залегнете веднага на земята, прикрийте главата си с ръце, а тила- с длани.Заставете и децата да направят същото.Ако наблизо има подръчни материали, зад или под които може да се прикриете- използвайте ги.Останете в това положение докато не се уверите, че кризисната ситуация е преминала, но следете обстановката и реагирайте адекватно, ако се наложи.Чакайте разпореждания от органите на МВР.Ако терористите владеят ситуацията и ви открият, изпълнявайте каквото ви наредят.Не се съпротивлявайте и не им противоречете.

3. Ако не сте напълно сигурни, че нападението е преминало или неутрализирано напълно, в никакъв случай не се изправяйте и не побягвайте към изхода.Старайте се да предпазите и околните от подобни действия.

4. В случай на задействано взривно устройство, имайте предвид, че ще изпаднете в първичен шок от шума, ударната вълна и рязката промяна на налягането в околната среда.След като шокът премине, прегледайте себе си и околните за открити и вътрешни рани, контузии и поражения.Ако откриете забити предмети и осколки по тялото, крайниците и главата, в никакъв случай не ги  вадете. Постарайте се да спрете кръвотечението чрез пристягане над мястото на раната и превръзка с чист материал.Ако след взрива е задимено, запрашено, няма видимост и усетите странна миризма, парене в очите, задушаване, кашлица, спазми, позиви за повръщане, поставете пред носа и устата си /дишайте през него/ обилно намокрен плат /използвайте подръчни материали и урина/.Ако по кожата ви започват да се образуват мехури, зачервявания, усетите щипене, силен сърбеж и други обезпокоителни симптоми, незабавно промивайте с чиста вода.Не обработвайте с препарати.

5. Старайте се да анализирате нападението и да се отдалечите по най- бързия и безопасен начин от огнището на атаката.

6. В никакъв случай не се поддавайте на паника и не следвайте стихийните действия на околните.

7. При първа възможност напуснете района на терористичната атака, изпълнявайте стриктно указанията за евакуация, следвайте разпорежданията на органите на МВР.

8. Стойте настрана от МПС.Възможно е да са заредени за вторични взривове.

9. Не се опитвайте да помагате на силите за сигурност, ако напълно не сте убедени в ефективността на подобна помощ.

10. Помагайте на сами деца, ранени, болни и немощни хора;

11. Окажете първа животоспасяваща помощ на ранени, само ако имате достатъчно познания за това;

На перона/ стоянката:

1. Изучете дискретно чакащите пътници, обърнете внимание на тяхното поведение.

2. Старайте се да стоите настрани от групи хора, натрупан багаж, багаж без собственик наблизо, хора със съмнително поведение и външен вид.

3. Ако не пътувате сами, обсъдете със спътниците си действията в стандартна ситуация на терористично нападение над пътуващия влак/ автобус.

4. Незабавно съобщавайте на най- близкото служебно лице, ако забележите изоставен багаж или подозрителни лица.

5. Ако забележите нетипичен предмет монтиран или поставен някъде по вагона/ автобуса, веднага съобщете за това на най- близко намиращото се служебно лице.

6. Бъдете бдителни и следете промяната в околната ситуация. Внимателно слушайте съобщенията.

При отвличане или нападение над влак/ автобус:                                                                                      

1. Представете си възможния сценарий на отвличането и вашето възможно поведение.

2. При никакви обстоятелства не изпадайте в паника, не напускайте мястото си, останете в спокойно седнало положение на мястото си, като си подготвите възможност за незабавна евакуация, докато се ориентирате в обстановката.

3. Ако се намирате във вагон, който не е обект на нападение, стриктно спазвайте указанията на служебните лица.

4. Ако се намирате в купе или място, което е достатъчно отдалечено от района на непосредствено нападение, прецените, че е безопасно да избягате, незабавно напуснете вагона по направление противоположно на това на нападението.

5. Допуска се напускането на вагон през прозорците или вратите само ако влакът не е в движение или се движи на скорост, безопасна за екстрено напускане/ до 20-30 км. в час.Скача се с лице по хода на движението, със силно оттласкване назад.При падането направете кълбо напред през глава или рамо, за да неутрализирате разликата в скоростите и да не се контузите.

6. Ако сте попаднали в зоната на нападение, не влизайте в пререкания с терористите, не ги провокирайте към използване на оръжие, при отсъствие на специална подготовка не се опитвайте самостоятелно да ги обезвредите, не разрешавайте и на съседните пътници да опитват.

7. Не използвайте явно мобилни телефони и други средства за комуникация.Ако искате да ги запазите, ги скрийте добре.

8. Изпълнявайте безпрекословно, бързо и точно командите на терористите.

9. Не вдигайте шум, не говорете силно, не проявявайте агресия или нервност.

10. Старайте се да не се набивате на очи, използвайте облегалката на седалката, подръчни предмети, багажа си, като прикритие, зад което да останете незабележим и да не се откроявате сред останалите пътници.

11. Не се хранете, не употребявайте алкохол и се въздържайте от ставане от мястото си по време на терористичните действия.

12. Търпете евентуалните унижения и оскърбления, на които могат да ви подложат терористите.

13. Не обсъждайте с пътниците принадлежността, религията и разбиранията на терористите.

14. Ако сред пътниците има плачещи деца или болни/ ранени стенещи хора, не изразявайте гласно своето недоволство.

15. Не се опитвайте да се застъпвате за пътници или за други лица.Вашата намеса може да усложни ситуацията.

16. Не се възмущавайте  и не коментирайте гласно действията на терористите.

17. Не вярвайте на терористите.Те могат да говорят всичко, но преследват единствено и само своите интереси.

18. Дръжте се достойно.Запазете ума си чист от емоции и се опитайте да анализирате ситуацията, да намерите изход.Мислете не само за себе си, но и за другите пътници.

19. Ако забележите, че служебно лице напуска влака/ автобуса, в никакъв случай не насочвайте вниманието на други пътници към това.Действията могат да бъдат забелязани от терористите.

20. По възможност бъдете готови за момента на начало на спецоперация за освобождаване на влака/ автобуса, ако по косвени признаци сте почувствали, че преговорите с терористите не са дали резултат.

21. Ако бъде предприета спасителна операция от спецчастите, постарайте се да заемете такова положение на тялото, че терористите да не могат да ви измъкнат от мястото и да ви използват като жив щит срещу силите на реда: паднете на пода, скрийте се зад гърба на креслото или на друго подходящо място и останете в това положение там, докато не ви разрешат да се изправите и да напуснете вагона/ автобуса.
Забележка: Силите за сигурност могат да приемат за терорист всеки, който се движи!

22. Напуснете вагона/ автобуса по най- бързия начин.Не се спирайте и не се бавете за търсене и вземане на личен багаж и вещи.Помнете, че влакът/ автобусът може да е миниран.

23. Бъдете готови за предстоящ разпит от следователи и други разследващи органи.Опитайте се да запомните случващото се, да определите подробности и особености в поведението на терористите.Това ще помогне на следствието, ще спести и вашето време.

В МЕТРОПОЛИТЕН

На територията на метрополитена:

1. Старайте се да не влизате с обемен и неудобен багаж.

2. При влизане, движение на ескалаторите, пребиваване в общите части, тоалетни и т.н. бъдете внимателни и бдителни, оглеждайте дискретно околните, преценявайте дали има съмнителни лица / нервно поведение, облечени не според сезона, силно изпотени, блуждаещ поглед, под дрехите се забелязват предмети и т.н./.Ако установите такива, незабавно съобщете на най- близко намиращите се до вас служебни лица.

3. Съкратете до минимум времето на престой в/ до групи от хора, до обемни багажи и вещи, до съмнителни лица.

4. Старайте се да не докосвате с непокрита кожа перила, стъкла, дръжки, кранове и други места, които са обект на съприкосновение с много хора.Ако се налага, използвайте влажни кърпи, ръкавици или ръкавите си.

5. При изчакване за качване в метрокомпозицията, се разполагайте в близост до укрития, аварийни и резервни изходи.

6. Водете постоянно наблюдение за наличие на изоставени вещи, багаж и други предмети без собственик около тях. При откриване на такива, незабавно съобщете на най- близко намиращото се служебно лице.

7. Следете внимателно съобщенията, които текат.При възникване на кризисна ситуация, изпълнявайте точно разпорежданията на охраната, органите на МВР и служебните лица.

8. Бъдете бдителни, не употребявайте алкохол и вещества, които влияят негативно на преценките и реакциите ви.

9. Ако с вас има деца, болни и немощни хора, не ги изпускайте от погледа си.Не разрешавайте на децата да се отдалечават от вас.

10. При поява на съмнителни или подозрителни лица /облечени не според сезона, прикрити лица, издути дрехи, нервни, притеснени, силно изпотени/ следете поведението им и ако ви се стори неадекватно, незабавно съобщете на най- близко намиращото се служебно лице.При това не оставяйте децата без надзор.

11. Старайте се да не посещавате търговски точки и пунктове, намиращи се извън зоната на сигурност.

12. Незабавно съобщавайте на най- близкото служебно лице за изоставен багаж или подозрителни лица.

В случай на терористично нападение над метростанцията:                                                                                                                   

1. Старайте се да се отдалечите незабелязано и по безопасна траектория от мястото на извършване на нападението.Намерете и използвайте всяко достъпно укритие.Дръжте децата плътно до вас.Ако се налага, извършете придвижването клекнали или пълзешком.

2. Стигайки до укритието или ако това е невъзможно на мястото, на което сте преценили, че е сравнително безопасно, залегнете веднага на земята, прикрийте главата си с ръце, а тила- с длани.Заставете и децата да направят същото.Ако наблизо има подръчни материали, зад или под които може да се прикриете- използвайте ги.Останете в това положение докато не се уверите, че кризисната ситуация е преминала, но следете обстановката и реагирайте адекватно, ако се наложи.Чакайте разпореждания от органите на МВР.Ако терористите владеят ситуацията и ви открият, изпълнявайте каквото ви наредят.не се съпротивлявайте и не им противоречете.

3. Ако не сте напълно сигурни, че нападението е преминало или неутрализирано напълно, в никакъв случай не се изправяйте и не побягвайте към изхода или ескалаторите.Старайте се да предпазите и околните от подобни действия.

4. В случай на задействано взривно устройство, имайте предвид, че ще изпаднете в първичен шок от шума, ударната вълна и рязката промяна на налягането в околната среда.След като шокът премине, прегледайте себе си и околните за открити и вътрешни рани, контузии и поражения.Ако откриете забити предмети и осколки по тялото, крайниците и главата, в никакъв случай не ги  вадете. Постарайте се да спрете кръвотечението чрез пристягане над мястото на раната и превръзка с чист материал.Ако след взрива е задимено, запрашено, няма видимост и усетите странна миризма, парене в очите, задушаване, кашлица, спазми, позиви за повръщане, поставете пред носа и устата си /дишайте през него/ обилно намокрен плат /използвайте подръчни материали и урина/.Ако по кожата ви започват да се образуват мехури, зачервявания, усетите щипене, силен сърбеж и други обезпокоителни симптоми, незабавно промивайте с чиста вода.Не обработвайте с препарати.Не използвайте ескалаторите. Евакуирайте се през аварийните изходи.

5. Старайте се да анализирате нападението и да се отдалечите по най- бързия и безопасен начин от огнището на атаката.

6. В никакъв случай не се поддавайте на паника и не следвайте стихийните действия на околните.

7. При първа възможност напуснете района на терористичната атака, изпълнявайте стриктно указанията за евакуация, следвайте разпорежданията на органите на МВР.

8. Стойте настрана от затворени помещения, а при излизане от метрополитена- от МПС.Възможно е да са заредени за вторични взривове.

9. Не се опитвайте да помагате на силите за сигурност, ако напълно не сте убедени в ефективността на подобна помощ.

10. Помагайте на сами деца, ранени, болни и немощни хора;

11. Окажете първа животоспасяваща помощ на ранени, само ако имате достатъчно познания за това;

На перона:

1. Изучете дискретно чакащите пътници, обърнете внимание на тяхното поведение.

2. Старайте се да стоите настрани от групи хора, натрупан багаж, багаж без собственик наблизо, хора със съмнително поведение и външен вид.

3. Ако не пътувате сами, обсъдете със спътниците си действията в стандартна ситуация на терористично нападение над пътуващото метро.

4. Незабавно съобщавайте на най- близкото служебно лице, ако забележите изоставен багаж или подозрителни лица.

5. Ако забележите нетипичен предмет монтиран или поставен някъде по метрото, веднага съобщете за това на най- близко намиращото се служебно лице.

6. Бъдете бдителни и следете промяната в околната ситуация. Внимателно слушайте съобщенията.

При отвличане или нападение над метрокомпозицията:                                                                                      

1. Представете си възможния сценарий на отвличането и вашето възможно поведение.

2. При никакви обстоятелства не изпадайте в паника, не напускайте мястото си, останете в спокойно седнало положение на мястото си, като си подготвите възможност за незабавна евакуация, докато се ориентирате в обстановката.

3. Ако се намирате във вагон, който не е обект на нападение, стриктно спазвайте указанията на служебните лица.

4. Ако се намирате във вагон, който е достатъчно отдалечен от района на непосредствено нападение и прецените, че е безопасно да избягате, незабавно напуснете вагона по направление противоположно на това на нападението.

5. Допуска се напускането на вагон през прозорците или вратите само ако метрото не е в движение или се движи на скорост, безопасна за екстрено напускане/ до 20-30 км. в час/. Скача се с лице по хода на движението, със силно оттласкване назад.При падането направете кълбо напред през глава или рамо, за да неутрализирате разликата в скоростите и да не се контузите.

6. Ако сте попаднали в зоната на нападение, не влизайте в пререкания с терористите, не ги провокирайте към използване на оръжие, при отсъствие на специална подготовка не се опитвайте самостоятелно да ги обезвредите, не разрешавайте и на съседните пътници да опитват.

7. Не използвайте явно мобилни телефони и други средства за комуникация.Ако искате да ги запазите, ги скрийте добре.

8. Изпълнявайте безпрекословно, бързо и точно командите на терористите.

9. Не вдигайте шум, не говорете силно, не проявявайте агресия или нервност.

10. Старайте се да не се набивате на очи, използвайте облегалката на седалката, подръчни предмети, багажа си, като прикритие, зад което да останете незабележим и да не се откроявате сред останалите пътници.

11. Не се хранете, не употребявайте алкохол и се въздържайте от ставане от мястото си по време на терористичните действия.

12. Търпете евентуалните унижения и оскърбления, на които могат да ви подложат терористите.

13. Не обсъждайте с пътниците принадлежността, религията и разбиранията на терористите.

14. Ако сред пътниците има плачещи деца или болни/ ранени стенещи хора, не изразявайте гласно своето недоволство.

15. Не се опитвайте да се застъпвате за пътници или за други лица.Вашата намеса може да усложни ситуацията.

16. Не се възмущавайте  и не коментирайте гласно действията на терористите.

17. Не вярвайте на терористите.Те могат да говорят всичко, но преследват единствено и само своите интереси.

18. Дръжте се достойно.Запазете ума си чист от емоции и се опитайте да анализирате ситуацията, да намерите изход.Мислете не само за себе си, но и за другите пътници.

19. Ако забележите, че служебно лице напуска метрокомпозицията, в никакъв случай не насочвайте вниманието на други пътници към това.Действията могат да бъдат забелязани от терористите.

20. По възможност бъдете готови за момента на начало на спецоперация за освобождаване на метрокомпозицията, ако по косвени признаци сте почувствали, че преговорите с терористите не са дали резултат.

21. Ако бъде предприета спасителна операция от спецчастите, постарайте се да заемете такова положение на тялото, че терористите да не могат да ви измъкнат от мястото и да ви използват като жив щит срещу силите на реда: паднете на пода, скрийте се зад гърба на креслото или на друго подходящо място и останете в това положение там, докато не ви разрешат да се изправите и да напуснете мотрисата.
Забележка: Силите за сигурност могат да приемат за терорист всеки, който се движи!

22. Напуснете вагона по най- бързия начин.Не се спирайте и не се бавете за търсене и вземане на личен багаж и вещи.Помнете, че метрокомпозицията може да е минирана.

23. Бъдете готови за предстоящ разпит от следователи и други разследващи органи.Опитайте се да запомните случващото се, да определите подробности и особености в поведението на терористите.Това ще помогне на следствието, ще спести и вашето време.

ДЕЙСТВИЯ НА НАСЕЛЕНИЕТО ПРИ РАЗЛИЧНИТЕ НИВА НА ТЕРОРИСТИЧНА ОПАСНОСТ

Най- общо, нивата на терористична опасност са :                                                                                     

1. ПОВИШЕНО;

2. ВИСОКО;

3. КРИТИЧНО.                                                                                                                                        

ДЕЙСТВИЯ НА НАСЕЛЕНИЕТО:                                                                                                                                    

При повишено ниво на терористична опасност /обявява се при налична, но изискваща потвърждение информация за реална възможност от извършване на терористичен акт/:                                   

При обявяване на такава опасност на населението се препоръчва:

1. Когато сте на улицата, на обществени и публични места, в обществения транспорт и на други места с концентрация на хора, обръщайте внимание на:

– външния вид на околните (облеклото не съответства на сезона или създава впечатление, че под тях се намира прикрит предмет);

– странности в поведението на околните (проява на нервност, напрегнато състояние, постоянно оглеждане настрани, блуждаещ поглед, изпотяване, треперене, говорене със себе си, избягване на полицаи или охрана и др.);

– изоставени автомобили в близост до оживени места, пред места с концентрация на хора, заведения, магазини;

– изоставени подозрителни предмети (раници, чанти, куфари, вързопи, пакети, от които се забелязват проводници, електрически уреди, туби, бутилки с намотани по тях парцали, пакети, обвити с лента предмети и т.н.);

– нетипични и силни миризми, предизвикващи кашляне, задушаване и позиви за повръщане;

–  зачервяване, щипене, силен сърбеж, поява на мехури, силни и остри болки по кожата;

– непровокирано виене на свят, загуба на съзнание на околни, поява на треперене, нарушения във възприятията, говора, неадекватно поведение на групи от хора;

2. За всички подозрителни или нетипични ситуации незабавно съобщете на тел. 112 или на намиращ се наблизо служител на МВР.

3. Оказвайте пълно съдействие на правоохранителните органи.

4. Отнасяйте се с разбиране и търпение към повишеното внимание на правоохранителните органи.

5. Не приемайте от непознати вещи, багаж, пакети, кутии, чанти, раници, куфари и други съмнителни предмети дори и за временно съхраняване, пренасяне или транспортиране.При откриване на подозрителни предмети не се приближавайте близко до тях, не ги докосвайте, не отваряйте и не местете.

6. Разяснете на възрастните хора и децата във вашето семейство, че всеки предмет, намерен извън дома ви, може да представлява опасност за живота им.

7. Бъдете в течение на случващото се около вас (следете новините по телевизия, радио, Интернет).

При високо ниво на терористична опасност / обявява се при налична потвърдена информация за реална възможност от извършване на терористичен акт/:                                                                        

Освен действията на населението, извършвани при повишено ниво на терористична опасност, се препоръчва:

1. Въздържайте се от посещения на места с концентрация на хора.

2. При напускане на дома си задължително носете документите си за самоличност. Представяйте ги веднага при поискване от правоохранителните органи.

3. При пребиваване в обществени и публични места и сгради (търговски, културни и обществени центрове, гари, автогари, метро, аерогари и т.н.) обръщайте внимание на разположението на запасните изходи, средствата за пожарогасене и указателите за пътищата за евакуация.

4. Обръщайте внимание при появяване на непознати хора и автомобили на прилежащите към жилищните домове територии.

5. Въздържайте се от придвижване с обемни чанти, раници, куфари.

6. Обсъдете в семейството си план за действие в случай на възникване на извънредна ситуация: – определете място, на което да се съберете при екстрени ситуации;

7. Убедете се, че всички членове на семейството ви са вкарали номерата си в паметта на телефоните си и в сим- картите;

8. Проверете и подгответе комплекта за оцеляване на семейството.

При критично ниво на терористична опасност /обявява се при наличие на информация за извършен терористичен акт или за действия, създаващи непосредствена заплаха от терористично нападение/:                                                                                                                                        

Наред с действията, осъществявани при обявяване на повишено и високо нива на терористична опасност, се препоръчва:

1. Да се организират дежурства на живущите във вашия блок/ кооперация, съседите от улицата или квартала, през времето на които да се патрулира и обръща внимание на подозрителни лица, МПС, вещи, предмети, миризми, вибрации, шумове и т.н. в охранявания периметър.

2. Прекратяват се посещения на места с масова и трайна концентрация на хора.

3. Отменят се пътувания до и пребиваване в райони с обявено ниво на терористична опасност, ограничава се напускането на дома от деца и хора в неравностойно положение.

4. Извършва се подготовка за възможна евакуация /комплект за оцеляване за 72 часа/:

– набор предмети от първа необходимост, пари, семейни документи, документи за самоличност;

– подготвя се запас от медицински средства, необходими за оказване на първа медицинска помощ;

– подготвя се тридневен запас от вода и трайни хранителни продукти за всички членове на семейството и за домашните животни.

5. Ако сте се оказали в близост или на мястото на терористичния акт, следва колкото може по- бързо да се напусне района /без паника, избягвайки прояви на любопитство/, при излизане от епицентъра на събитията трябва да се постараете да окажете помощ по силите си на пострадали и сами деца също да напуснат опасната зона, като не се взема предмети и вещи, не се правят видеоклипове и фотоснимки.

6. Държат се постоянно включени телевизора, радиоприемника или радиоточката, при възможност Интернет.

7. Не се допуска разпространение на непроверена информация за извършване на действия, създаващи непосредствена заплаха от терористичен акт.

КОМПЛЕКТ ЗА ОЦЕЛЯВАНЕ

 Всяко семейство трябва да има готов и опакован комплект за оцеляване при евакуация.Този комплект може съществено да помогне за оцеляване в случай на екстрена евакуация или да осигури преживяване на бедствие или катастрофа.

За опаковане на вещите се използват водонепропускаеми чанти, които се затварят с цип. Комплектът трябва да бъде максимално компактен, за да може лесно и безпроблемно да се носи, като не пречи на движението.

Примерен разширен комплект за оцеляване за 72 часа:

– Средства за лична защита: противогази с допълнителни филтри, детски противогази, кислородна маска, респиратори;

– Аптечка, която трябва примерно да съдържа: Деган, Нимезил прах, Аналгин ампули, Спазмалгон, Ранитидин, Хлофадон, Упсарин, Фурантрил, Нитроглицерин, Валидол таблетки, Сулфацетамид /за очи/, Кислородна вода, Риванол, Спирт 90%, амонячен разтвор, активиран въглен, прах за рани, бинт 5/5, бинт нестерилен, цитопласт 1х4 и 5х8 см., стерилни превръзки за повърхностни рани 10х10 см., стерилни превръзки за повърхностни рани 40х60 см., полиетиленови ръкавици, спринцовки 5 мл., игли за спринцовки, комплект за шиниране, хипотермичен (охлаждащ) комплект, шнур за кръвоспиране, устройство за провеждане на изкуствено дишане, ножица и др.;

– Обезводнена суха храна; мултивитамини;

– Метални съдове за термична обработка и готвене на открит пламък /канчета, котлета, тенджери/;

– Запас от вода /препоръчително да не е в пластмасови бутилки, а в манерки/;

– Тоалетни принадлежности /четки и пасти за зъби, сапун в сапунерка, хавлии, еднократни шампоани, тоалетна хартия, влажни салфетки, клечки за почистване на уши/;

– Бензинова и газова запалки, а така също непромокаем кибрит;

– Два прожектора/със светодиоди по възможност/, допълнителен комплект батерии, няколко свещи;

– Здраво въже с дължина 4-5- 10 метра, здрава връв 10- 15 метра;

– Ножове с подвижно и неподвижно острие, точило за нож, малък топор или брадва;

– Комплект прибори за хранене/по възможност за еднократна употреба/, салфетки, клечки за зъби;

– Щанга, здрав метален лост;

– Комплект от най- използвани инструменти /чук, отвертки, клещи, резачи и т.н./, изолента;

– Палатка;

– Радио с комбинирано захранване /ток и батерии/;

– Дъждобрани, брезентови костюми, тениски и блузи, бельо, чорапи, носни кърпи, шапки, слънчеви очила, ръкавици, гумени ботуши;

– Игли, конци, безопасни игли;

– Комплект за риболов;

– Сухо гориво.

При възникнали въпроси, нужда от допълнителни указания и информация, можете да се обърнете към

Антитерористичен център „Архангел”

e- mail: antiterror_archangel@abv.bg