ВАЖНО! ПРОМЯНА В ТЕРМИН – ARCHANGEL

December 1, 2021

ВАЖНО! ПРОМЯНА В ТЕРМИН

Уважаеми колеги,

От 01.12.2021 г., по решение на Председателя на АПТА, терминът “ПРОТЕКЦИЯ” се заменя с термина “ЗАЩИТА”.

Всички понятия, смесени понятия и тълкования, съдържащи “протекция” да се разбират като “защита”.

Договорите за антитерористична протекция /ДАТП/, от 01.12.2021 г. да се именуват “ДОГОВОР ЗА АНТИТЕРОРИСТИЧНА ЗАЩИТА” /ДАТЗ/.

 

Председател ня АПТА