ВЪТРЕШЕН КОНТРОЛ НА АРХАНГЕЛ – ARCHANGEL

August 4, 2023

ВЪТРЕШЕН КОНТРОЛ НА АРХАНГЕЛ

С цел обезпечаване на вътрешен контрол на дейността на “АРХАНГЕЛ”, оторизирани екипи на организацията, определени от Председателя на АПТА извършват внезапни и планирани проверки на персонала- охранители и оператори, задействани в обектите под охрана/ протекция/ защита.