ВЪТРЕШЕН КОНТРОЛ НА НАРЯДИТЕ НА ГРУПА “АРХАНГЕЛ” – ARCHANGEL

June 5, 2024

ВЪТРЕШЕН КОНТРОЛ НА НАРЯДИТЕ НА ГРУПА “АРХАНГЕЛ”

Традиционна практика в работата та ГРУПА “АРХАНГЕЛ”  е провеждане на вътрешен контрол на дежурните охранители и оперативни сътрудници от нарядите в протектираните от групата обекти.  Група за реагиране “ЦЕРБЕР” към Агенцията оказва помощ и съдействие при пробиви в сигурността.