В ПЗГ “ТОДОР РАЧИНСКИ” ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО- ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТ – ARCHANGEL

November 18, 2023

В ПЗГ “ТОДОР РАЧИНСКИ” ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО- ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТ

Основните теми на провеждания тренинг във вид на диалог, бяха:

– Насилие и агресия в градска среда;

– Притежание, употреба и разпространение на наркотични субстанции, противодействие и правни насоки;

– поведение при различните типове и видове тероризъм.