ГРУПА “АРХАНГЕЛ” – ARCHANGEL

May 31, 2023

ГРУПА “АРХАНГЕЛ”

Група “Архангел” извършва различен вид дейности в частния сектор “Сигурност”, като основните направления са:

1.Дейност по Закона за частната охранителна дейност;

2. Дейност по Закона за противодействие на тероризма.

С цел пълно покриване на изискванията на тези закони и взаимодействие на юридическите лица- субекти в групата, действащите лица са разпределени в две основни направления: ОХРАНИТЕЛНА ДЕЙНОСТ И БОРБА С ТЕРОРИЗМА.

Охранителната дейност се извършва от частни охранителни дружества:

  1. АС “Архангел” ЕООД,
  2. “АБТ Архангел” ЕООД,
  3. “Архангел Секюрити” ЕООД
  4. Група за сигурност “Архангел” ЕООД,
  5. АРМФОРС- специализирана въоръжена охрана,
  6. Империал Секюрити България ЕООД,
  7. “Цербер Секюрити” ЕООД.

Противодействие на тероризма се извършва от:

1. Алианс за противодействие на тероризма- “Архангел” /АПТА/;

2. Агенция “Борба с тероризма” към АПТА,

3. Център за изсле4двания и обучение в сигурността /ЦИОС/ към АПТА.