ДЕЙНОСТИ НА АЛИАНС ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТЕРОРИЗМА- “АРХАНГЕЛ” – ARCHANGEL

November 18, 2023

ДЕЙНОСТИ НА АЛИАНС ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТЕРОРИЗМА- “АРХАНГЕЛ”

Основните дейности, които нашата организация извършва и постоянно развива са:

1. Проучвания и мониторинг на средата за антитерористична сигурност в страната;

2. Подготвяне и издаване на материали, свързани с Противодействие на тероризма- разработки на теоретични бази и практическото им прилагане на терен от оперативни сътрудници /доброволци/ на Агенция “Борба с тероризма” към АПТА;

3. Изработване на мерки за противодействие на тероризма /Антердо/ на обекти , които попадат в обхвата на наредбата към ЗПТ;

4. Осъществяване на антитерористични протекции на терен над категории обекти, попадащи в обхвата на наредбата към ЗПТ;

5. Взаимодействие с частните охранителни дружества- членове на ГРУПИРОВКА АРХАНГЕЛ по различни направления;

6. Обучения /теоретични и практически/, тренинги и съдействие на обекта при провеждане на задължителните по ЗПТ симулативни тренировки;

7. Изработване и помощ при прилагане на:

-планове за евакуация,

– планове за противодействие на тероризма,

– протоколи за действия при заплаха или намиране на ВУ,

– планове за претърсване на обекти при заплаха за тероризъм,

– планове за запазване на местопроизшествие,

8. Съдействие при организиране и обучение на Щабове за евакуация и Щабове за действия при прояви на тероризъм;

9. Обучения на различни категории служебни лица по въпроси, свързани със Закона за противодействие на тероризма;

10. Участие и провеждане на различни мероприятия на различни нива по въпроси на противодействието на тероризма в България и др.