ЕТНОГРАФСКИ ЦЕНТЪР К.К.ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ – ARCHANGEL

May 29, 2023

ЕТНОГРАФСКИ ЦЕНТЪР К.К.ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ

Комбинирана протекция на Комплекс “Етнографски център” в курортин комплекс Златни пясъци. Действащи субекти от групата:

1. Група за сигурност “Архангел” ЕООД;

2. Агенция “Борба с тероризма” към АПТА.