ЗОНИ НА ОТГОВОРНОСТ ПРИ ОХРАНА НА ИМУЩЕСТВОТО НА ФИЗИЧЕСКИ ИЛИ ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА – ARCHANGEL

January 4, 2024

ЗОНИ НА ОТГОВОРНОСТ ПРИ ОХРАНА НА ИМУЩЕСТВОТО НА ФИЗИЧЕСКИ ИЛИ ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА

В настоящото пособие сме извели следните особености, характеризиращи зоните на отговорност на наряда при охрана на имуществото на физически или юридически лица:

1. Общи положения;

2. Що е зона /в контекста на частната охранителна дейност по чл.5, ал.1, т.2 от ЗЧОД/;

3. Що е отговорност /в контекста на частната охранителна дейност по чл.5, ал.1, т.2 от ЗЧОД/;

4. Зони на отговорност- обективна необходимост;

5. Характеристика и описание на зоните на отговорност;

6. Легитимност на зоните на отговорност;

7. Практическо приложение на организиране на зоните на отговорност;

8. Заключение.