ЗОНИ НА ОТГОВОРНОСТ ПРИ ОХРАНА НА ИМУЩЕСТВОТО НА ФИЗИЧЕСКИ ИЛИ ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА – ARCHANGEL

August 21, 2023

ЗОНИ НА ОТГОВОРНОСТ ПРИ ОХРАНА НА ИМУЩЕСТВОТО НА ФИЗИЧЕСКИ ИЛИ ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА

Един материал на АПТА, разглеждащ Зоните на сигурност при охраната на имуществото на физически или юридически лица /чл.5, ал.1, т.2 от ЗЧОД/: