ИЗГОТВЯНЕ НА МЕРКИТЕ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТЕРОРИЗМА ПО ЗАКОНА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТЕРОРИЗМА НА ОУ “ВАСИЛ ЛЕВСКИ” ПЛЕВЕН – ARCHANGEL

November 18, 2023

ИЗГОТВЯНЕ НА МЕРКИТЕ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТЕРОРИЗМА ПО ЗАКОНА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТЕРОРИЗМА НА ОУ “ВАСИЛ ЛЕВСКИ” ПЛЕВЕН

Изготвихме Антитерористично досие за нашите нови партньори- ОУ “Васил Левски” гр. Плевен- едно от най- старите училища в България, съчетало традициите и съвременните изисквания.
Нашите поздравления за г-жа Таня Тонева- Директор, за когото сигурността на децата е от първостепенна важност.