ЛЕКО ОБОРУДВАНЕ НА ОПЕРАТИВЕН СЪТРУДНИК НА АПТА – ARCHANGEL

December 1, 2021

ЛЕКО ОБОРУДВАНЕ НА ОПЕРАТИВЕН СЪТРУДНИК НА АПТА

Леко оборудване на оперативен сътрудник /ОС/ на Агенция “Борба с тероризма” към АПТА: