ЛЕТЕН СЕЗОН 2022 ЗА ГРУПА ЗА СИГУРНОСТ “АРХАНГЕЛ” – ARCHANGEL

November 5, 2022

ЛЕТЕН СЕЗОН 2022 ЗА ГРУПА ЗА СИГУРНОСТ “АРХАНГЕЛ”

През изминалия летен сезон на 2022 г. операторите на Агенция “Борба с тероризма” към АПТА /АБТ-АПТА/извършваха антитерористична протекция на терен на няколко хотелски комплекса в курорт Златни пясъци. Какво включваха тези протекции и какво представляват? Отново се налага да уточним, че всички методики, инструкции и инструктажи, както и темите на обученията на операторите са разработени от екипи на АЛИАНС ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТЕРОРИЗМА- “АРХАНГЕЛ” по собствена програма, без използване на други външни за организацията източници.

Антитерористичните протекции /АтрПр/ включват в себе си няколко основни дейности. на първо място това е постоянен мониторинг за възможни индикации на терористична дейност /основно подготвяне на терористични въздействия/. Мониторингът е насочен към следните сектори: – установяване на лица, будещи съмнение за причастност към тероризъм или извършващи действия, можещи да са насочени към сканиране на системата за сигурност и изградената антитерористична и охранителна схеми; – наблюдение за предмети, вещи и други, можещи да са средства на тероризма; – достатъчно ниво на безопасност при пристигане на организирани групи туристи, особено от рискови групи и др. Освен мониторингът операторите следят за спазване на изискванията за защитеност на обектите, от гледна точка достъпът на външни лица, за правилното паркиране на МПС на места, които не застрашават антитерористичната сигурност и не създават предпоставки за използването им като средства на тероризма. Операторите са в постоянна връзка с колегите си от охранителното дружество към Група за сигурност “Архангел”, което отговаря за охраната на входните зони към комплекса и изпълнява други охранителни задачи.