МАТЕРИАЛНИ ОБЩООПАСНИ СРЕДСТВА НА ТЕРОРИЗМА В СИСТЕМИ – ARCHANGEL

August 17, 2021

МАТЕРИАЛНИ ОБЩООПАСНИ СРЕДСТВА НА ТЕРОРИЗМА В СИСТЕМИ

Някои основополагащи данни за материалните общоопасни средства на тероризма /МООСТ/: