Новини Агенция “Борба с тероризма” /АБТ/ – ARCHANGEL

February 10, 2021

Новини Агенция “Борба с тероризма” /АБТ/

Агенция “Борба с тероризма” към АПТА усъвършенства документооборота по Закона за противодействие на тероризма- Антитерористичните досиета на обектите. Мерките за противодействие на тероризма през тази година ще бъдат синхронизиране с новата теоретична база, подготвяна от Алианса, по отношение на осъвременяване на понятия, определения и прочит на изследваните обекти, влизащи в обхвата на наредбата към ЗПТ.