Новини АПТА – ARCHANGEL

February 10, 2021

Новини АПТА

Продължава разработката на новата теоретична база за частната охранителна дейност от екипи на Алианс за противодействие на тероризма- “Архангел” /АПТА/. В резултат очакваме стройна и обоснована теория на това, което към момента частните охранители извършват “с напипване”.