Новини ЦИОС АПТА – ARCHANGEL

February 10, 2021

Новини ЦИОС АПТА

Екипът на център за изследвания и обучение в сигурността към АПТА /ЦИОС АПТА/ подготвя плановете за обученията и мероприятията, които ще се провеждат след отменяне на извънредното епидемично положение в страната.