Новини – ARCHANGEL
#
#
НОВО ИЗДАНИЕ- “РОЛЯ НА РЪКОВОДИТЕЛЯ НА ОХРАНИТЕЛНА ДЕЙНОСТ ПРИ ОРГАНИЗИРАНЕ И ПОЕМАНЕ ПОД ОХРАНА НА ГОЛЕМИ ТЪРГОВСКИ ЦЕНТРОВЕ /ГТЦ/ ОТ ЧАСТНИ ОХРАНИТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА”

Изданието е написано на база опита на ръководни кадри в АПТА, имащи дългогодишен опит при организиране и прилагане на частна Още….

2024-03-17

#
АПТА 2024

ПРЕДСТАВЯНЕ НА АЛИАНС ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТЕРОРИЗМА- АРХАНГЕЛ“ /АПТА/   ИЗГОТВЕНО ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА АЛИАНС ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ Още….

2024-01-03

#
ПРОМЕНИТЕ В ЗЧОД

Здравейте, колеги, Прилагаме проекта за промени в Закона за частната охранителна дейност. За ваше улеснение отменените текстове даваме в червен Още….

2023-12-19

#
ИЗГОТВЯНЕ НА МЕРКИТЕ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТЕРОРИЗМА ПО ЗАКОНА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТЕРОРИЗМА НА ОУ “ВАСИЛ ЛЕВСКИ” ПЛЕВЕН

Изготвихме Антитерористично досие за нашите нови партньори- ОУ “Васил Левски” гр. Плевен- едно от най- старите училища в България, съчетало Още….

2023-11-18

#
ТРЕНИНГИ С 8- 12 КЛАС

Тренингите съдържат теоретична и практическа част. Теорията е насочена към изясняване на въпроси и проблеми с насоченост: – насилие и Още….

2023-11-18

#
ВЪТРЕШЕН КОНТРОЛ НА АРХАНГЕЛ

С цел обезпечаване на вътрешен контрол на дейността на “АРХАНГЕЛ”, оторизирани екипи на организацията, определени от Председателя на АПТА извършват Още….

2023-08-04

#
ГРУПА “АРХАНГЕЛ”

Група “Архангел” извършва различен вид дейности в частния сектор “Сигурност”, като основните направления са: 1.Дейност по Закона за частната охранителна Още….

2023-05-31

#
#

“Архангел” е наименованието на група от юридически лица, които обединяват усилията си за превенция и борба с престъпността и тероризма. Още….

2022-10-15

#
ОБУЧЕНИЕ НА ОХРАНИТЕЛИ

ОБУЧЕНИЕ ПО ЧАСТИ ОТ ПРОФЕСИЯ „ОХРАНИТЕЛ“   УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,   Предлагаме на вашето внимание оферта за провеждане на обучение на Още….

2022-07-18

#
 ОСНОВНИ ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИЕТО НА СЪВРЕМЕННИЯ ТЕРОРИЗЪМ. ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА НЕГОВИТЕ ПРОЯВИ /от новото издание на АПТА/

 Основни тенденции в развитието на съвременния тероризъм    Някои от съвременните тенденции в развитието на тероризма ще споделим в настоящия Още….

2022-03-20

#
МЕТОДИ, ВИДОВЕ НА ТЕРОРИСТИЧНА ДЕЙНОСТ И ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИЕТО НА СЪВРЕМЕННИЯ ТЕРОРИЗЪМ- част от подготвяния за издаване материал на АПТА

МЕТОДИ, ВИДОВЕ НА ТЕРОРИСТИЧНА ДЕЙНОСТ И ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИЕТО НА СЪВРЕМЕННИЯ ТЕРОРИЗЪМ     Съгласно преобладаващо приетото понятие, което и Още….

2022-03-19

#

Тактическа екипировка на оператор на АБТ/ АПТА при обезпечаване на антитерористична защита на масови мероприятия.

2021-12-29

#
Антитерористична защита на мероприятие

 Антитерористичната протекция включва: Осъществяване на пропускателен режим във входната зона на мероприятието, съгласно правилник за пропускателния режим, съгласуван с организатора; Още….

2021-12-23

#
ВАЖНО! ПРОМЯНА В ТЕРМИН

Уважаеми колеги, От 01.12.2021 г., по решение на Председателя на АПТА, терминът “ПРОТЕКЦИЯ” се заменя с термина “ЗАЩИТА”. Всички понятия, Още….

2021-12-01

#
РЪКОВОДИТЕЛ НА ЦИОС АПТА

Със Заповед ПУС/30.09.2021 г. на Председателя на “Архангел”, за РЪКОВОДИТЕЛ на Центъра за изследвания и обучение в сигурност към Алианса Още….

2021-09-30

#
ОЦЕНКА НА РИСКА ОТ ТЕРОРИЗЪМ ОТ IFT

Новото издание на АПТА. Посветено е на рисковете за страната ни от терористични организации, категоризирани от Държавния департамент на САЩ:

2021-09-29

#
Тероризъм

Здравейте, колеги, Публикуваме част от материала /частта в табличен вид/. Подробностите можете да намерите в печатното издание. В него е Още….

2021-09-25

#
ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТЕРОРИЗМА от неправителствени организации с антитерористична дейност /НОСАД/

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТЕРОРИЗМА от неправителствени организации с антитерористична дейност /НОСАД/ е неправителствена, нестопанска, доброволна антитерористична дейност, извършвана от личния им Още….

2021-08-11

#
ПОСОБИЕ ПО ЧОД- З ТОМА

Излезе от печат тритомното издание “ПОСОБИЕ ПО ЧАСТНА ОХРАНИТЕЛНА ДЕЙНОСТ”. Актуализирано към 30.07.2021 г. За контакти: 0884253038.  

2021-07-31

#

Тези винили се поставят на обекти, на които АПТА осъществява антитерористична протекция на терен с физическо присъствие на екипи на Още….

2021-07-26

#

Като част от присъщата дейност на АПТА по обезпечаване на антитерористична протекция над рискови групи лица:        

2021-07-21

#
ПАМЕТКА ПО ЗПТ

  ПАМЕТКА ЗА ДЕЙСТВИЯ НА ПЕРСОНАЛ НА ОБЕКТ ПО МЕРКИТЕ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТЕРОРИЗМА  

2021-06-25

#
ПОСОБИЕ ЧОД- ЧАСТ 20

4. Списък на охранителния състав, осъществяващ охраната на обекта Списъкът на охранителния състав, задействан по съответния договор за охрана се Още….

2021-06-25

#
ПОСОБИЕ ЧОД- ЧАСТ 19

3. Правилник за пропускателния режим, ако такъв се осъществява, утвърден от възложителя по договора за охрана или от упълномощено/оправомощено от Още….

2021-06-21

#
ПОСОБИЕ ЧОД- ЧАСТ 18

2. План за охрана, който отразява спецификата на конкретния обект съгласно чл. 6, ал. 1 и включва:                                                     а) особеностите Още….

2021-06-17

#
ПОСОБИЕ ЧОД- ЧАСТ 17

Допълнителна документация:                    1. Протокол от извършената по чл. 52, ал. 1, т. 1 от ЗЧОД оценка на състоянието Още….

2021-06-16

#
ПОСОБИЕ ЧОД- ЧАСТ 16

3. Действия на изпълнителите и/или ръководителя на охранителната дейност при осъществяване на правомощията по чл. 59, 60 и 62 от Още….

2021-06-08

#
ПОСОБИЕ ЧОД- ЧАСТ 15

2.Примерни тактически указания за действие в различни ситуации, които включват действия при терористични актове, пожар, аварийни и кризисни ситуации- утвърждава Още….

2021-06-03

#
ПОСОБИЕ ЧОД- ЧАСТ 14

Раздел III. Дейности на СИЧОД при организиране на охранителната дейност   Член 52 на Закона за частната охранителна дейност определя Още….

2021-05-31

#
ПОСОБИЕ ЧОД- ЧАСТ 13

Раздел II. Уведомления за сключени трудови договори по ЗЧОД   В член 51 от Закона за частната охранителна дейност е Още….

2021-05-28

#
ПОСОБИЕ ЧОД- ЧАСТ 12

ГЛАВА ПЕТА ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЛИЦАТА, ИЗВЪРШВАЩИ ЧАСТНА ОХРАНИТЕЛНА ДЕЙНОСТ   Тази глава е от изключителна важност за упражняване Още….

2021-05-27

#
Новини

Нашите нови партньори:      

2021-05-22

#
ПОСОБИЕ ЧОД- ЧАСТ 11

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА ПРАВО ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ЧАСТНА ОХРАНИТЕЛНА ДЕЙНОСТ   Раздел I. Общи положения   Частна охранителна дейност се упражнява Още….

2021-05-20

#
ПОСОБИЕ ЧОД- ЧАСТ 10

ГЛАВА ТРЕТА БАЗА ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ЧАСТНА ОХРАНИТЕЛНА ДЕЙНОСТ- ДОГОВОРИ ЗА ОХРАНА                                                                                                                                                 Раздел I. Общи положения   В член Още….

2021-05-19

#
ПОСОБИЕ ЧОД- ЧАСТ 9

ГЛАВА ВТОРА ИЗГОТВЯНЕ НА ОФЕРТА ЗА ОХРАНА     Изготвянето на оферта /бизнес- предложение/ за поемане на обект под охрана Още….

2021-05-18

#
ПОСОБИЕ ЧОД- ЧАСТ 8

Раздел IX. Взаимодействие с органите на министерство на вътрешните работи   По предмета на взаимодействие на СИЧОД с МВР в Още….

2021-05-15

#
ПОСОБИЕ ЧОД- ЧАСТ 7

РАЗДЕЛ VIII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЛИЦАТА, ИЗВЪРШВАЩИ ЧАСТНА ОХРАНИТЕЛНА ДЕЙНОСТ   Според нас, членове 50, 51, 52, 53, 54, Още….

2021-05-13

#
ПОСОБИЕ ЧОД- ЧАСТ 6

РАЗДЕЛ VIII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЛИЦАТА, ИЗВЪРШВАЩИ ЧАСТНА ОХРАНИТЕЛНА ДЕЙНОСТ   Според нас, членове 50, 51, 52, 53, 54, Още….

2021-05-12

#
ПОСОБИЕ ЧОД- ЧАСТ 5

РАЗДЕЛ VII. ЛИЦЕНЗ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ЧАСТНА ОХРАНИТЕЛНА ДЕЙНОСТ   Издаване на лиценз. Отказ за издаване на лиценз   Притежанието Още….

2021-05-11

#
ПОСОБИЕ ЧОД- ЧАСТ 4

РАЗДЕЛ V. НАЧИНИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОХРАНИТЕЛНА ДЕЙНОСТ   Освен видовете частна охранителна дейност, ЗЧОД определя и вначините, по които Още….

2021-05-10

#
ПОСОБИЕ ЧОД- ЧАСТ 3

ОБЩА ЧАСТ     ГЛАВА ПЪРВА ОТНОСНО ЗАКОНА ЗА ЧАСТНАТА ОХРАНИТЕЛНА ДЕЙНОСТ     РАЗДЕЛ I. СТРУКТУРА НА ЗАКОНА ЗА Още….

2021-05-08

#
ПОСОБИЕ ЗА ЧОД- ЧАСТ 2

ВСТЪПИТЕЛНА ЧАСТ   Настоящото пособие е предназначено да подпомага частните охранители и ръководителите на охранителна дейност при изпълнение на служебните Още….

2021-05-07

#
ПЛАН ЗА ОХРАНА, ИЗГОТВЕН ОТ АТЛАС /НАСТОЯЩ АПТА/ ПРЕЗ 2016

ПЛАН ЗА ОХРАНА                                                                                                                                   ПРИ ИЗПЪЛНЯВАНЕ НА РАЗЛИЧНИТЕ ВИДОВЕ ЧАСТНА ОХРАНИТЕЛНА ДЕЙНОСТ Издава: АЛИАНС ЗА ТЕРИТОРИАЛНА, ЛОГИСТИЧНА И АДМИНИСТРАТИВНА СИГУРНОСТ- АТЛАС Още….

2021-05-04

#
ПАМЕТКА ЗА НАСЕЛЕНИЕТО ПРИ ПРОЯВИ НА ТЕРОРИЗЪМ

ПАМЕТКА ПРАВИЛА ЗА ПОВЕДЕНИЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО ПРИ ТЕРОРИЗЪМ     Издава: АЛИАНС ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТЕРОРИЗМА- „АРХАНГЕЛ“ /АПТА/                                                                                              Още….

2021-04-28

#
2016 г. ПРЕДПИСАНИЯ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ТЕРОРИЗЪМ В СРЕДНИ УЧИЛИЩА

ПРЕДПИСАНИЯ                                                                                                                                                                                                                                                                                           ЗА ПЛАНИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕВЕНЦИЯ НА ТЕРОРИСТИЧНИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ ПРИ ОХРАНА НА СРЕДНИ ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ УЧИЛИЩА Още….

2021-04-24

#
НОСАД И ЗПТ

Алианс за противодействие на тероризма- „Архангел“ /АПТА/ МЯСТОТО И РОЛЯТА НА НОСАД ПРИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТЕРОРИЗМА  Тероризмът е едно от Още….

2021-04-21

#
НАРЪЧНИК ЗА РЪКОВОДИТЕЛИ НА ОХРАНИТЕЛНА ДЕЙНОСТ

НАРЪЧНИК НА РЪКОВОДИТЕЛЯ НА ОХРАНИТЕЛНА ДЕЙНОСТ ПРИ ПОДГОТОВКА НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА ПОЕМАНЕ НА ОБЕКТ ПОД ОХРАНА                                                                                                                                                                  Издава: Още….

2021-04-20

#
2017 г. МЕТОДИКА ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ОХРАНАТА НА ИМУЩЕСТВОТО НА ФИЗИЧЕСКИ ИЛИ ЮРИДИЧЕСКИ ЛРИЦА

МЕТОДИКА                                                                   ОРГАНИЗИРАНЕ НА ОХРАНАТА ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА ВИД ЧАСТНА ОХРАНИТЕЛНА ДЕЙНОСТ: „ОХРАНА НА ИМУЩЕСТВОТО НА ФИЗИЧЕСКИ ИЛИ ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА“ Още….

2021-04-19

#
ИНСТРУКЦИЯ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД ОТ ЧАСТНИ ОХРАНИТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА МЕРОПРИЯТИЯ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ АЛИАНС ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТЕРОРИЗМА- „АРХАНГЕЛ“       Частната охранителна дейност /ЧОД/ представлява делима съвкупност от изучаване, Още….

2021-04-12

#
МЕТОДИКА АНТЕРДО НОСАД- последна част /със съкращения/

ПОЖАРОИЗВЕСТЯВАНЕ И ПОЖАРОГАСЕНЕ Чл.49. Пожароизвестяване и пожарогасене 49.1.Наличие, техническо състояние и действие на системи за пожароизвестяване и пожарогасене ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Оценка Още….

2021-04-07

#
МЕТОДИКА АНТЕРДО ОТ НОСАД- част 6

ПРЕТЪРСВАНЕ НА ОБЕКТА ПРИ ОСНОВАТЕЛНО СЪМНЕНИЕ ЗА ТЕРОРИСТИЧНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ Чл.38. Претърсване на обекта Претърсване на обекта:  Обекта се претърсва при Още….

2021-04-06

#
ЕВАКУАЦИЯ ПРИ ТЕРОРИЗЪМ

ЕВАКУАЦИЯ ПРИ ТЕРОРИСТИЧНИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ   Евакуация при терористични въздействия Евакуация на обекта се обявява при следните случаи: При мащабен пожар, Още….

2021-04-05

#
МЕТОДИКА АНТЕРДО НОСАД- част 6

АНТИТЕРОРИСТИЧНО ОБСЛЕДВАНЕ   Какво представлява антитерористичното обследване  Както сме изяснявали и в други издания на АПТА, антитерористичното обследване представлява мероприятие Още….

2021-04-05

#
МЕТОДИКА АНТЕРДО НОСАД- част 4

ПРИНЦИПИ, СПАЗВАНИ ОТ НОСАД ПРИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТЕРОРИЗМА  Дейността на НОСАД по противодействие на тероризма се осъществява при спазването на Още….

2021-04-02

#
qr- кодове на АПТА

С решение на УС на АПТА е въведена допълнителна защита на служебните карти. Тя е във вид на специален QR- Още….

2021-04-01

#
МЕТОДИКА АНТЕРДО НОСАД- част 3

ТЕРМИНИ И СЪКРАЩЕНИЯ, ИЗПОЛЗВАНИ ОТ НОСАД ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРИСЪЩАТА ИМ ДЕЙНОСТ  Понятията в антитерористичната лексика на НОСАД са предназначени Още….

2021-04-01

#
МЕТОДИКА АНТЕРДО ОТ НОСАД- част 1

МЕТОДИКА                                                                                                             ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА АНТИТЕРОРИСТИЧНИ ДОСИЕТА НА ОБЕКТИ ПО ИЗИСКВАНИЯТА НА ЗАКОНА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТЕРОРИЗМА ОТ НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ Още….

2021-03-30

#
ПОСОБИЕ НОСАД- заключително

ПЪРВОНАЧАЛЕН И ПЕРИОДИЧЕН ИНСТРУКТАЖ И ОБУЧЕНИЕ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ НА ОБЕКТА   Чл.61. Провеждане на начален и периодичен инструктаж по противодействие Още….

2021-03-29

#
ПОСОБИЕ НОСАД

XVI. НЕОБХОДИМИ МЕРОПРИЯТИЯ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ПРАВИЛНОТО ИЗПЪЛНЯВАНЕ НА ПЛАНА ЗА СИГУРНОСТ                                                                                               Чл.58. Необходими мероприятия за осигуряване на Още….

2021-03-26

#
СЕМИНАР РУСЕ

ЦЕНТЪР ЗА ИЗСЛЕДВАНИЯ И ОБУЧЕНИЯ В СИГУРНОСТТА- АПТА  /ЦИОС АПТА/  Варна 9000, ул. „Калофер“ 3, ул. “Секвоя“ 14; www.archangel.bg, e-mail: Още….

2021-03-14

#
ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЗАПАЗВАНЕ НА МЕСТОПРОИЗШЕСТВИЕ И ПРЕТЪРСВАНЕ НА ОБЕКТ ПОД ОХРАНА ОТ СЛУЖИТЕЛИ НА ЧАСТНИ ОХРАНИТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА                                                                            

ИНСТРУКЦИЯ   ЗА ЗАПАЗВАНЕ НА МЕСТОПРОИЗШЕСТВИЕ И ПРЕТЪРСВАНЕ НА ОБЕКТ ПОД ОХРАНА ОТ СЛУЖИТЕЛИ НА ЧАСТНИ ОХРАНИТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА                                                                               Още….

2021-03-12

#
НОВО ИЗДАНИЕ НА АПТА

Излезе от печат новото издание на АПТА “Теоретични основи на охраната на имуществото на физически или юридически лица”. Материалът частично Още….

2021-03-12

#
#
#
ТЕОРЕТИЧНИ ОСНОВИ- част 14

Раздел 13. ОЦЕНКА НА ВЕРОЯТНОСТИТЕ ОТ НЕГАТИВНИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ НАД ОХРАНЯВАНА СИСТЕМА   В началото на този раздел нека си изясним Още….

2021-03-10

#
ТЕОРЕТИЧНИ ОСНОВИ- част 13

Раздел 12. КОМБИНИРАНИ НЕГАТИВНИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ /КНВ/ НАД ОХРАНЯВАНА СИСТЕМА   Комбинираните негативни въздействия над система са резултат от сумираното действие Още….

2021-03-09

#
ТЕОРЕТИЧНИ ОСНОВИ- част 12

Раздел 11. ВЪНШНИ НЕГАТИВНИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ /ВнНВ/ НАД ОХРАНЯВАНА СИСТЕМА   При изследването на външните негативни въздействия върху охраняваната система, трябва Още….

2021-03-08

#
ТЕОРЕТИЧНИ ОСНОВИ- част 11

Раздел 10. ВЪТРЕШНИ НЕГАТИВНИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ НАД ОХРАНЯВАНА СИСТЕМА /ВтНВ/   Както вече изяснихме, над охраняваната система могат да бъдат приложени Още….

2021-03-06

#
ТЕОРЕТИЧНИ ОСНОВИ- част 10

Раздел 9. НЕГАТИВНИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ НАД ОХРАНЯВАНА СИСТЕМА   Над всяка система, без значение дали е охранявана или не, винаги има Още….

2021-03-05

#
ТЕОРЕТИЧНИ ОСНОВИ- част 9

Раздел 8. ВЕКТОР ЗА ПРИЕМЛИВА ЗАЩИТЕНОСТ /ВПЗ/    В предните раздели разгледахме различни състояния на системи, които ще бъдат поемани Още….

2021-03-04

#
ТЕОРЕТИЧНИ ОСНОВИ- част 8

Раздел 7. ОХРАНИТЕЛНА ПРОТЕКЦИЯ   Охранителната протекция /ОП/ е вторият компонент, който заедно със защитната характеристика на системата оформят сигурностния Още….

2021-03-03

#
ТЕОРЕТИЧНИ ОСНОВИ- част 7

Раздел 6. ЗАЩИТНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА СИСТЕМА   Защитните характеристики на система /ЗХС/ са част от елементите, които отговарят и обезпечават Още….

2021-03-01

#
ТЕОРЕТИЧНИ ОСНОВИ част 6

Раздел 5. СИГУРНОСТЕН ПОТОК    Сигурностният поток /СгПт/ отразява движението на моментните сигурностни пространства, т.е. състоянието на защитеност на системата Още….

2021-02-24

#
АНАЛИЗ И НАСОКИ ЗА ИЗПЪЛНЯВАНЕ ИЗИСКВАНИЯТА НА „ НАРЕДБА ЗА ОБЕКТИТЕ, ЧИИТО СОБСТВЕНИЦИ И ПОЛЗВАТЕЛИ РАЗРАБОТВАТ И ПРИЛАГАТ МЕРКИ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТЕРОРИЗМА, МИНИМАЛНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ТЕЗИ МЕРКИ И РЕДА ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА КОНТРОЛ“

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТЕРОРИЗМА  от неправителствени организации с антитерористична дейност /НОСАД/ е неправителствена, нестопанска, автономна или във взаимодействие с компетентните органи Още….

2021-02-16

#
АПТА

Някои от нашите печатни материали, насочени към противодействие на тероризма и частна охранителна дейност.

2021-02-14

#
ДО ОТГОВОРНИТЕ ЛИЦА

АС „АРХАНГЕЛ“ ЕООД                                                                                                                                       Още….

2021-02-13

#
Новини АПТА

Продължава разработката на новата теоретична база за частната охранителна дейност от екипи на Алианс за противодействие на тероризма- “Архангел” /АПТА/. Още….

2021-02-10

#
Новини ЦИОС АПТА

Екипът на център за изследвания и обучение в сигурността към АПТА /ЦИОС АПТА/ подготвя плановете за обученията и мероприятията, които Още….

2021-02-10