НОВО ИЗДАНИЕ “ДЕЙСТВИЯ НА ОПЕРАТИВНИТЕ СЪТРУДНИЦИ НА АГЕНЦИЯ “БОРБА С ТЕРОРИЗМА” КЪМ АПТА В ЗОНИ НА ОТГОВОРНОСТ ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА АНТИТЕРОРИСТИЧНИ ПРОТЕКЦИИ НА СИСТЕМИ/ ОБЕКТИ – ARCHANGEL

March 17, 2024

НОВО ИЗДАНИЕ “ДЕЙСТВИЯ НА ОПЕРАТИВНИТЕ СЪТРУДНИЦИ НА АГЕНЦИЯ “БОРБА С ТЕРОРИЗМА” КЪМ АПТА В ЗОНИ НА ОТГОВОРНОСТ ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА АНТИТЕРОРИСТИЧНИ ПРОТЕКЦИИ НА СИСТЕМИ/ ОБЕКТИ

Материал, който описва работата на оперативни сътрудници на терен. Може да се използва и като наръчник, но е по- скоро теоретичен и описващ организацията на дейността.