НОВО ИЗДАНИЕ- “НАРЪЧНИК НА ОХРАНИТЕЛЯ” – ARCHANGEL

March 17, 2024

НОВО ИЗДАНИЕ- “НАРЪЧНИК НА ОХРАНИТЕЛЯ”

“НАРЪЧНИК НА ОХРАНИТЕЛЯ” е издание на АПТА изцяло написано като помагало на лицата- изпълнители на охранителна дейност: от подготовка за кандидатстване за работа на длъжност “охранител” до полезни съвети в практиката, вече като членове от наряда.