НОВО ИЗДАНИЕ “ОСОБЕНОСТИ ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА ОХРАНИТЕЛНА ДЕЙНОСТ И АНТИТЕРОРИСТИЧНА ПРОТЕКЦИЯ НАД ЕДНА И СЪЩА СИСТЕМА” – ARCHANGEL

March 17, 2024

НОВО ИЗДАНИЕ “ОСОБЕНОСТИ ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА ОХРАНИТЕЛНА ДЕЙНОСТ И АНТИТЕРОРИСТИЧНА ПРОТЕКЦИЯ НАД ЕДНА И СЪЩА СИСТЕМА”

Много често незапознати с нашата дейност ни задават въпроси от рода на: “как охранявате обекти, като не сте охранители?”, “каква е разликата на вашите оперативни сътрудници от охранителите?”, “каква точно дейност извършват вашите оперативни сътрудници?” и т.н.

В това издание даваме конкретни отговори на въпросите, които са ни задавани във времето / в т.ч. и от компете3нтни държавни органи/.