НОВО ИЗДАНИЕ- “РОЛЯ НА РЪКОВОДИТЕЛЯ НА ОХРАНИТЕЛНА ДЕЙНОСТ ПРИ ОРГАНИЗИРАНЕ И ПОЕМАНЕ ПОД ОХРАНА НА ГОЛЕМИ ТЪРГОВСКИ ЦЕНТРОВЕ /ГТЦ/ ОТ ЧАСТНИ ОХРАНИТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА” – ARCHANGEL

March 17, 2024

НОВО ИЗДАНИЕ- “РОЛЯ НА РЪКОВОДИТЕЛЯ НА ОХРАНИТЕЛНА ДЕЙНОСТ ПРИ ОРГАНИЗИРАНЕ И ПОЕМАНЕ ПОД ОХРАНА НА ГОЛЕМИ ТЪРГОВСКИ ЦЕНТРОВЕ /ГТЦ/ ОТ ЧАСТНИ ОХРАНИТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА”

Изданието е написано на база опита на ръководни кадри в АПТА, имащи дългогодишен опит при организиране и прилагане на частна охранителна дейност в Гранд Мол Варна. Включва положения от теорията и практиката.