НОВ ЧЛЕН НА ГРУПА ЗА СИГУРНОСТ “АРХАНГЕЛ” – ARCHANGEL

October 5, 2022

НОВ ЧЛЕН НА ГРУПА ЗА СИГУРНОСТ “АРХАНГЕЛ”

Новият член на Група за сигурност “Архангел” е “АРМФОРС- специализирана въоръжена охрана”. Дружеството се специализира в извършване на въоръжена охрана на:

1. Физически лица, ВИП и ВПЛ;

2. Имущество на физически или юридически лица;

3. Конвоиране на опасни и/или рискови товари;

4. Ескорт на колони;

5. Охрана на опасни или рискови товари;

6. Друга специфична дейност, изискваща въоръжена охрана.