НОВ ЧЛЕН НА ГРУПА ЗА СИГУРНОСТ “АРХАНГЕЛ” – ARCHANGEL

October 8, 2022

НОВ ЧЛЕН НА ГРУПА ЗА СИГУРНОСТ “АРХАНГЕЛ”

IMPERIAL SECURITY BULGARIA Ltd /Империал Секюрити България/ е охранително дружество, специализирано за охрана на казина, игрални зали и луксозни обекти в туристическия и развлекателния сектори. Служителите на ИСБ са професионалисти с опит в “тънкостите на занаята”, специфични за обекти от този тип. Охраната на гореизброените обекти включва в себе си не само чисто протекционна дейност, но и умение за тактичен, уважителен и “дигитален” контакт с клиентите, плътно взаимодействие с персонала и мениджмънта на всеки конкретен обект.

Охраната, осигурявана от ИСБ е напълно оборудвана и снабдена с всичко необходимо за качественото изпълнение на поставените й задачи. Униформата на служителите на дружеството се съгласува с ръководството на всеки конкретен обект, за да е в синхрон с приетите в него цветови решения, както и вида на самото облекло /елегантен, спортно-елегантен и т.н./. За пълноценната защита на всеки обект, поет под охрана от ИСБ е предвидена мобилна охранителна група /група за реагиране/ от състава на Агенция “Борба с тероризма” към АПТА, със задача да оказва съдействие на щатната охрана при възникване на рискови или кризисни ситуации.

За контакт с ИСБ: imperial.sec.bul@gmail.com