НОВ ЧЛЕН НА ГРУПА ЗА СИГУРНОСТ “АРХАНГЕЛ” /SGA/ – ARCHANGEL

September 11, 2022

НОВ ЧЛЕН НА ГРУПА ЗА СИГУРНОСТ “АРХАНГЕЛ” /SGA/

“ЦЕРБЕР СЕКЮРИТИ” ЕООД

е пълноправен член на SGA от 07.09.2022 г. Дружеството се занимава с:

1. охрана на имуществото на физически и юридически лица;

2. осигуряване на шофьори, лични помощници и лични асистенти на физически лица;

3. оказване на помощ на свои клиенти при попадането им в рискови ситуации, касаещи тяхната безопасност.

За да се възползвате от услугите на “Цербер секюрити” ЕООД е необходимо да бъде подписан съответния договор, рамкиращ конкретната услуга. Служителите на дружеството са с богат опит в областта на личната защита на лица и тяхното имущество. Клиенти на “Цербер секюрити” могат да бъдат физически лица, организации, фирми и др., като цената се определя съобразно броя на лицата, които стават подзащитни. При по- голям брой лица Цербер предлага отстъпки и други бонуси.

*Пример 1: клиент на “Цербер секюрити” попада в неприятна ситуация, която застрашава личната му неприкосновеност, здраве или живот, причинена от злонамерени лица или от други причини. Той се обажда на кризисния номер, кратко излага ситуацията и наш екип/ наши екипи пристигат, за да разрешат конфликта и да отстранят заплахата.

*Пример 2: Клиент на “Цербер секюрити” има нужда от шофьор, който да е и личен асистент, грижещ се и за неговата безопасност. Ние предлагаме избор от подготвени кадри, сред които клиентът избира този служител, за когото прецени, че ще му е най- подходящ. При необходимост от 24- часова асистенция за по-дълъг период, ние предлагаме необходимия брой служители, които да поемат работата на 12- часови смени. Нашите екипи могат да придружават клиента при негови пътувания, отпуски, работни срещи и др., като разходите им се поемат от клиента допълнително от договорената сума по договора.

Пример 3: Клиент има нужда от подготвен сътрудник- помощник, който да поеме безопасността на негови близки или служители /вкл. деца/, като ги поема от дома или от указана начална точка, води ги или ги вози с автомобил до различни дестинации, придружава ги на мероприятия, пазар, заведения, фитнес и т.н. Предлагаме подходящи наши служители, сред които клиентът може да избере конкретен, който да работи по това направление.

За справки и контакти: 0878355055;      e-mail: cerberus.bulgaria@gmail.com