ОБОРУДВАНЕ ЗА ОПЕРАТОРИТЕ НА АБТ/ АПТА – ARCHANGEL

January 8, 2022

ОБОРУДВАНЕ ЗА ОПЕРАТОРИТЕ НА АБТ/ АПТА

Периодично постъпва оборудване за операторите на Агенция “Борба с тероризма”, които действат на терен. Екипировката и специалните средства се позиционират в офисите, които са определени като щабове на Агенцията.