ОБУЧЕНИЕ НА ОХРАНИТЕЛИ В ГОЛЕМИ ТЪРГОВСКИ ЦЕНТРОВЕ – ARCHANGEL

March 26, 2021

ОБУЧЕНИЕ НА ОХРАНИТЕЛИ В ГОЛЕМИ ТЪРГОВСКИ ЦЕНТРОВЕ

ЦИОС АПТА провежда обучения на терен за охранители на СИЧОД в големи търговски центрове. Обученията са насочени към повишаване на качеството на извършваната частна охранителна дейност и мерки, които частните охранители трябва да предприемат при тероризъм.

Съдействаме за изработване на планове за противодействие на тероризма от частни охранителни дружества, действащи в големи търговски центрове.