ОБУЧЕНИЕ НА ОХРАНИТЕЛИ – ARCHANGEL

July 18, 2022

ОБУЧЕНИЕ НА ОХРАНИТЕЛИ

ОБУЧЕНИЕ

ПО ЧАСТИ ОТ ПРОФЕСИЯ „ОХРАНИТЕЛ“

 

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

 

Предлагаме на вашето внимание оферта за провеждане на обучение на курсисти по части от професия „охранител“- код 861010, както следва:

 1. Специалност: 8610103 Физическа охрана на обекти – III СПК;
 2. Специалност: 8610102 Лична охрана.

Обученията се провеждат в две части: теория и практика, а за специалност „Лична охрана“ е предвидена и стрелкова подготовка.

Курсовете се водят от лицензиран Център за професионална подготовка „Просперити“, с когото АПТА има договор за съвместна дейност.

 Времетраене на обучението:

 1. За специалност „Физическа охрана на обекти“ се изискват 50 /петдесет/ учебни часа;
 2. За специалност „Лична охрана се изискват 80 /осемдесет/ учебни часа.

Основна информация:

Обучението по двете специалности се извършва в два отделни курса, като завършването на всеки от тях е самостоятелно. Часовете са по 45 минути и са включени в отделни модули. Между часовете е предвидено междучасие от 10 минути, между модулите се предоставя почивка от 30 минути. Учебната програма се изготвя по възможностите на курсистите за възприемане на учебния материал, като не се допуска учебен ден над 8 учебни часа. Учебната седмица състои от 4 или 5 учебни дни, като след всяка учебна седмица е предвидена почивка от минимум едно денонощие.

Теоретичната част от обучението по двете специалности се провежда в учебния център на Алианс за противодействие на тероризма- „Архангел“ в гр. Варна, в квартал Възраждане, на улица „Здравко Чакъров“ 5. Практиката се провежда на терен, на територията на различни обекти, в зависимост от характера на обучението, а стрелковата подготовка- в специализиран стрелбищен комплекс.

Обучението включва различни модули, разглеждащи въпроси в сферата на:

 • теория на частната охранителна дейност;
 • безопасно боравене с късоцевно огнестрелно оръжие;
 • първа долекарска помощ;
 • кратка правна подготовка;
 • тактика на действие на охраната в различни ситуации;
 • основни действия на охраната при прилагане на физическа сила и помощни средства;
 • правилно и законосъобразно задържане на лица;
 • кратка подготовка по основните прийоми на ръкопашния бой;
 • овладяване на конфликтни ситуации;
 • оценка на риска за охраняем обект и охраняемо лице;
 • провеждане на обследване на обекти и зони на отговорност около охраняеми лица;
 • основни рискове при охрана на обекти и лица;
 • приоритети при охраната нае обекти и лица;
 • права и задължения на охранителя на дежурство;
 • други въпроси.

 

СТОЙНОСТ НА ПРЕДЛАГАНОТО ОБУЧЕНИЕ: за справки и контакти с нас, моля пишете на antiterror@archangel.bg или позвънете на телефонен номер 0884253038.

 

След преминаване на курсовете и успешно сдаване на изпитните тестове, на преминалите курсисти се издават утвърдените от министерството на образованието на Република България документи, които действат на територията на Европейския съюз.