ОБУЧЕНИЕ- СЕМИНАР “ОСНОВИ НА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕТО НА ТЕРОРИЗМА ОТ ГРАЖДАНСКИ СТРУКТУРИ” – ARCHANGEL

January 23, 2023

ОБУЧЕНИЕ- СЕМИНАР “ОСНОВИ НА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕТО НА ТЕРОРИЗМА ОТ ГРАЖДАНСКИ СТРУКТУРИ”

На 21.01.2023 г. бе проведено обучение-семинар на тема: “Противодействие на тероризма от граждански структури”. Мероприятието бе организирано и проведено от партньорите:
1. Агенция “Борба с Тероризма”- “Архангел”
2. ИПО – България.
На семинара присъстваха представители на двете организации. Лектори бяха:
1. От ИПО-България – Николай Керопов – представител за ИПО-България.
2. От Агенция “Борба с Тероризма”- Председателят на агенцията – к-н р. Георги Алексиев.
Бяха разгледани въпроси, касаещи антитерористичната дейност на неправителствени организации, действащи на територията на Република България и извън нея.
Обучението беше първа степен от поредица теоретични и практически занятия, чиято цел е подготовка на редови и командни кадри за противодействие на тероризма от НОСАД ( по категоризацията на АПТА).
Подготвят се следващи 2-ра и 3-та степен за желаещите от организациите, които успешно преминат тестове за предходна степен.
Предвидено е провеждане на стрелби, практически занятия на терен, а за преминалите в трета степен- специализирано обучение за работа с детектор за откриване на взривни вещества и процедури за действие при наличие на средства на тероризма от различните видове.