ОБЩИ ПРИЗНАЦИ НА СУБЕКТИ НА ТЕРОРИЗМА – ARCHANGEL

August 17, 2021

ОБЩИ ПРИЗНАЦИ НА СУБЕКТИ НА ТЕРОРИЗМА

Ще ви запознаем с най- общите признаци на поведение на лица, които могат да са субекти на тероризма: