ОСОБЕНОСТИ ПРИ ИЗПЪЛНЯВАНЕ НА РАЗЛИЧНИТЕ ТИПОВЕ ПРОПУСКАТЕЛНИ РЕЖИМИ – ARCHANGEL

April 7, 2024

ОСОБЕНОСТИ ПРИ ИЗПЪЛНЯВАНЕ НА РАЗЛИЧНИТЕ ТИПОВЕ ПРОПУСКАТЕЛНИ РЕЖИМИ

Новото издание на АПТА:
“ПРОПУСКАТЕЛЕН РЕЖИМ И ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ РЕД”.
Постарали сме се да опишем най- често прилаганите типове пропускателни режими и кои категории служители могат да ги изпълняват. Дали сме отговори на някои въпроси, възникващи при изпълнение на ЗПТ и ЗЧОД, касаещи правомощията на охранители на СИЧОД и оперативни сътрудници на ОАД.