ОТДЕЛИ “АНТИТЕРОРИСТИЧНА СИГУРНОСТ” CTSD и “Оперативна дейност” към АБТ/АПТА – ARCHANGEL

July 3, 2024

ОТДЕЛИ “АНТИТЕРОРИСТИЧНА СИГУРНОСТ” CTSD и “Оперативна дейност” към АБТ/АПТА

Към Агенция “Борба с тероризма” в АПТА бе утвърдена новата структура. Сред структурните звена най- важни са два отдела:

1. Отдел “Оперативна дейност” и

2. Отдел “Антитерористична сигурност”.

Отдел “Оперативна дейност” действа на терен с оперативни сътрудници, като осъществява антитерористични и общи протекции над обекти/ системи, с които АПТА има подписани договори за антитерористична протекция.

Отдел “Антитерористична сигурност” действа с агенти от различен ранг и дейността му е конфиденциална.