ОТКЪСИ ОТ ПРОТЕКЦИЯТА НА СПОРТНИ МЕРОПРИЯТИЯ – ARCHANGEL

June 5, 2024

ОТКЪСИ ОТ ПРОТЕКЦИЯТА НА СПОРТНИ МЕРОПРИЯТИЯ

Част от дейността на Агенцията е насочена към обезпечаване на протекции над спортни мероприятия. На някои от тях нашите оперативни сътрудници взаимодействат с охранители от ГРУПА “АРХАНГЕЛ”.