ПАМЕТКА ПО ЗПТ – ARCHANGEL

June 25, 2021

ПАМЕТКА ПО ЗПТ

 

ПАМЕТКА ЗА ДЕЙСТВИЯ НА ПЕРСОНАЛ НА ОБЕКТ ПО МЕРКИТЕ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТЕРОРИЗМА