ПОДГОТОВКА НА МАТЕРИАЛНОТО ОБЕЗПЕЧАВАНЕ НА АБТ ЗА ЗАЩИТА НА РИСКОВИ МЕРОПРИЯТИЯ – ARCHANGEL

August 18, 2023

ПОДГОТОВКА НА МАТЕРИАЛНОТО ОБЕЗПЕЧАВАНЕ НА АБТ ЗА ЗАЩИТА НА РИСКОВИ МЕРОПРИЯТИЯ

Във връзка с поемането под охрана и защита на мероприятия, можещи да прераснат в масови безредици, АПТА предприема оборудване и обучение на своите оператори към Агенция “Борба с тероризма” с необходимите защитни средства. Средствата ще бъдат от висок клас, за да гарантират безопасността на операторите и на охраняваните лица.