Помощни пособия за нашите партньори – ARCHANGEL

June 17, 2021

Помощни пособия за нашите партньори

Тази паметка е предназначена да оказва помощ на инструктиращите лица /служителите за връзка по сигурността СВС/.

СВС, съгласно изискванията на Закона за противодействие на тероризма /ЗПТ/, трябва да провеждат начален инструктаж и периодичен такъв на всички служители, работещи в обект, който попада в обхвата на наредбата към ЗПТ.

Тази паметка ще онагледи основните мерки за противодействие на тероризма и ще остане на разположение на инструктиращите лица.

Основно е предназначена за хотелски комплекси, но може да се използва и в други обекти.