ПОРЕДНАТА УСПЕШНО ИЗПЪЛНЕНА ПРОТЕКЦИЯ НА СПОРТНО МЕРОПРИЯТИЕ – ARCHANGEL

November 5, 2022

ПОРЕДНАТА УСПЕШНО ИЗПЪЛНЕНА ПРОТЕКЦИЯ НА СПОРТНО МЕРОПРИЯТИЕ

Отново много добро представяне на разширен екип на Агенция “Борба с тероризма” към АПТА /по мнение на главния съдия на спортното мероприятие/.

Екипите действат съгласно разработен и съгласуван План за защита на мероприятие, изготвен по методика на АПТА. За успешното изпълнение на задачата, на екипите са осигурени средства за свръзка, металдетектори, тактически жилетки с комплект “АНТЕРПРО”, помощни средства, баджове, както и комплект документация, изготвена по методика на Алианса. Команир на екипите е Матей Кръстев, определен със заповед на Председателя на АПТА. За времето на провеждане на мероприятията е в готовност екип, боравещ с техническо средство “Снифекс”, определящо наличие на взривни вещества на изследвани територии.