ПОСОБИЕ ЧОД- ЧАСТ 16 – ARCHANGEL

June 8, 2021

ПОСОБИЕ ЧОД- ЧАСТ 16

3. Действия на изпълнителите и/или ръководителя на охранителната дейност при осъществяване на правомощията по чл. 59, 60 и 62 от ЗЧОД

 

4. Бланки на протоколи за предаване на задържано лице на полицейските органи, съобразени с чл. 58, ал. 3 от ЗЧОД

 Към бланките е добре да бъдат предварително изготвени и съответните доклади.

Бланка за предаване на задържано лице на органите на МВР/ ВП:

 

Доклад при задържане на лице, прилагане на физическа сила, използване на помощни средства и/ или огнестрелно оръжие:

Законът за частната охранителна дейност и наредбата към него задължават СИЧОД за всеки обект, поет за охрана да организира и контролира изготвянето в 14-дневен срок от сключването на договора за охрана или от датата на поемането за охрана на обекта, когато тя е изрично указана в договора за охрана, на допълнителна документация.