ПОСОБИЕ ЧОД- ЧАСТ 15 – ARCHANGEL

June 3, 2021

ПОСОБИЕ ЧОД- ЧАСТ 15

2.Примерни тактически указания за действие в различни ситуации, които включват действия при терористични актове, пожар, аварийни и кризисни ситуации- утвърждава се от оправомощеното за това лице от СИЧОД.